Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over de gaswinning in Groningen

donderdag 02 januari 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan de Minister van Economische Zaken  

Onderwerp:   De gaswinning in Groningen

Kamerstuk:    2014Z00013

Datum:            2 januari 2014

Vraag 1

Kent u het bericht «gasproductie ruim boven afspraak»? 1)

Vraag 2

Hoe beoordeelt u het productievolume van 54 tot 55 miljard kuub in 2013 in relatie tot het productieplafond van gemiddeld 42,5 miljard kuub per jaar dat in januari 2011 door u werd vastgesteld?

Vraag 3

Hoe beoordeelt u deze productieomvang in het licht van het advies van het Staatstoezicht op de Mijnen uit 2013 om de productie te verminderen vanwege te verwachte zwaardere bevingen in het gebied?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u de volumegroei in het licht van de noodzakelijke energie-transitie? Deelt u de mening dat het snel leeghalen van het Groningenveld op gespannen voet staat met de inzet van gas als back-up in de periode van energietransitie? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Kunt u aangeven waarom de exportcijfers geheim zijn? Bent u bereid deze gegevens openbaar te maken? Zo nee, waarom niet?

Vraag 6

Wilt u deze vragen beantwoorden voor het debat over het volume van de gasproductie?

1) NOS, 2 februari 2014

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari