Bijdrage Carla Dik aan het voortgezet algemeen overleg Spoor (AO d.d. 22/01)

woensdag 29 januari 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een plenair debat met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu   

Onderwerp:   VAO Spoor (AO d.d. 22/01)

Kamerstuk:    29 984

Datum:            29 januari 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Tijdens het algemeen overleg hebben we gesproken over het goederenvervoer door Oost-Nederland. Ik ben op één punt ontzettend blij met een toezegging van de staatssecretaris als het gaat om de noordtak voor de Betuweroute. Zij heeft daar een opening geboden door aan te geven dat zij de uitkomst van het onderzoek door beide provincies en de Rotterdamse haven met belangstelling afwacht. Ik beoordeel dat als positief en ik ben daar blij mee. Wat betreft Bathmen zijn wij helaas niet nader tot elkaar gekomen en daarover zal ik een motie indienen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Programma Hoogfrequent Spoor ten doel heeft, ruimte op het spoor te creëren voor meer personentreinen op drukke trajecten en groeiend goederenvervoer;

constaterende dat voor de goederenroutering Oost-Nederland wordt gestudeerd op diverse varianten;

verzoekt de regering, de varianten voor de goederenroutering met spoorbogen bij Bathmen te schrappen als mogelijke alternatieven, waarbij de kerndoelen van het PHS overeind blijven,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Dik-Faber, Van Veldhoven en Bisschop. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 448 (29984).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Een ander punt betreft de Valleilijn. Ik heb er een werkbezoek aan afgelegd en op basis daarvan schriftelijke vragen ingediend. Mij lijkt het heel goed als erop de Valleilijn een kwartierdienst gaat rijden. In de regio liggen enorm mooie kansen voor het openbaar vervoer als de lijn wordt doorgetrokken naar Arnhem. In het debat hebben wij daarbij ook stilgestaan. Ik ga er nu geen motie over indienen. Eerst wacht ik het antwoord op mijn schriftelijke vragen af. Ik hoop dat de staatssecretaris hier haar gezonde verstand laat prevaleren. De beste en goedkoopste optie voor de reiziger is het doortrekken van de Valleilijn. Ik hoop dat de staatssecretaris onze schriftelijke vragen met die ogen wil beantwoorden.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari