Inbreng Gert-Jan Segers tbv Goedkeuring Verdrag NL en USA inzake samenwerking nationale veiligheid

donderdag 16 januari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een Verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Verenigde Staten van Amerika

Onderwerp:   Goedkeuring van het op 29 november 2012 te Washington tot stand gekomen Verdrag tussen de regering van het Koninkrijk der Nederlanden en de regering van de Verenigde Staten van Amerika inzake wetenschappelijke en technologische samenwerking betreffende nationale en civiele veiligheid (Trb. 2012, 227 en 2013, 149)

Kamerstuk:    33 815

Datum:            16 januari 2014

De leden van de ChristenUnie fractie hebben kennisgenomen van het wetsvoorstel. Zij vragen een toelichting op de reikwijdte van het soort onderzoeken dat onder dit verdrag bilateraal uitgevoerd kan worden. Zij constateren dat er een link wordt gelegd met cybersecurity, terrorisme en forensisch onderzoek. Genoemde leden hebben de indruk dat het verdrag puur draait om wetenschappelijk onderzoek en dat er dus geen verband is met strafrechtelijke onderzoeken en de Amerikaanse terrorisme wetgeving. Zij vragen dit te bevestigen. Daarnaast vragen zij om een toelichting op de voorbeelden zoals genoemd in voetnoot 1 van de memorie van toelichting om een beter beeld krijgen van de reikwijdte van het verdrag. Wat zijn de concrete onderzoeksvragen die zijn opgenomen in de vier contracten die tot nu toe zijn gesloten?

Ook vragen genoemde leden nader in te gaan op dit wetsvoorstel in het licht van de recente nationale en internationale debatten over de werkwijze van de Amerikaanse NSA. Genoemde leden vragen in dit kader of er voldoende waarborgen zijn dat informatie niet op een andere wijze dan het beoogde doel kan worden gebruikt of dat via de wetenschappelijke samenwerking ook (makkelijker) toegang kan worden verkregen tot andere informatie. In dit kader vragen genoemde leden hoe het toezicht is geregeld bij de gezamenlijke onderzoeken die dit wetsvoorstel mogelijk maakt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari