Inbreng Carla Dik tbv Besluit externe veiligheid ivm vervoer gevaarlijke stoffen transportroutes

woensdag 05 februari 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu ten behoeve van aanbieding Besluit externe veiligheid

Onderwerp:   Aanbieding Besluit externe veiligheid in verband met het vervoer van gevaarlijke stoffen over transportroutes

Kamerstuk:    30 373

Datum:            5 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van het besluit. Zij hebben nog enkele vragen over de communicatie bij incidenten. In de toelichting wordt hiervoor verwezen naar de verplichtingen ingevolge het Besluit informatie inzake rampen. Genoemde leden constateren dat er in regio’s rond goederenspoorlijnen vragen zijn over de informatie over de handelingsstrategie van omwonenden onmiddellijk na een incident. Deze strategie is immers afhankelijk van de soort gevaarlijke stof die in de ketelwagens zit.

In sommige gevallen is wegrennen het beste advies in verband met explosiegevaar, in andere gevallen juist naar binnen gaan en ramen en deuren sluiten en ventilatie uitzetten. Genoemde leden constateren dat de soort gevaarlijke stof en daarmee de handelingsstrategie vaak niet onmiddellijk bekend is. Bij een recent alarm in Oss duurde het meer dan een uur voordat bekend was om welke stof het ging. Genoemde leden vragen waarom de informatieplicht en de verantwoordelijkheid in dit geval bij de Veiligheidsregio is belegd terwijl andere partijen verantwoordelijk zijn voor het adequaat, snel en betrouwbaar aanleveren van de informatie over de samenstelling van de transporten. Genoemde leden vragen op welke wijze deze informatievoorziening wordt verbeterd. Vanaf wanneer wordt het mogelijk dat de veiligheidsregio of zelfs bewoners bij een ongeluk met 1 druk op de knop kunnen zien wat er in de wagons zit inclusief de te volgen handelingsstrategie?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari