Inbreng Gert-Jan Segers tbv samenvoeging gem. Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

donderdag 06 februari 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ten behoeve van een samenvoeging van gemeenten

Onderwerp:   Samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist

Kamerstuk:    33 788

Datum:            6 februari 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel dat voorziet in de samenvoeging van de gemeenten Bergambacht, Nederlek, Ouderkerk, Schoonhoven en Vlist tot de nieuwe gemeente Krimpenerwaard. Deze leden constateren dat het huidige wetsvoorstel de uitkomst is van een langdurig proces. Op een aantal punten hebben zij behoefte tot het stellen van vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat het beleidskader herindeling 2011 bij de beoordeling van dit voorstel van toepassing is. Zij merken op dat dit beleidskader begint met als belangrijkste leidraad de ervaring te noemen dat gemeentelijke herindeling die niet kan rekenen op steun van de betrokken gemeenten al snel een averechts effect kan

hebben. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe dit risico beoordeeld wordt bij het huidige voorstel, nu de betrokken gemeenten en de gemeente Krimpen aan den IJssel verschil van opvatting blijven houden over de gewenste uitkomst en het voorliggende voorstel in die zin niet van onderop tot stand gekomen is.

Ten aanzien van het maatschappelijk draagvlak zien de leden van de fractie van de  ChristenUnie dat de verschillende gemeenten het draagvlak hebben getoetst. Deze leden vragen hoe zwaar het toetsingscriterium van het draagvlak weegt, nu er in verschillende gemeenten geen meerderheid gevonden is voor de voorgenomen samenvoeging en de wens tot zelfstandigheid wel meermalen klonk.

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat over de nieuw te vormen gemeente in de Memorie van Toelichting wordt gesproken als ‘robuuste gemeente’ die voor lange tijd goed toegerust zal zijn op haar opgaven en taken. Deze leden onderschrijven deze trendbreuk met het eerdere beleid van de regering waar de norm voor het aantal inwoners op  100.000+ per gemeente werd gezet. Deze leden vragen of eenzelfde uitspraak kan worden gedaan voor Krimpen aan den IJssel, zowel ten aanzien van de robuustheid als ten aanzien van de lange tijd waarin de gemeente zelfstandig kan functioneren. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen met nadruk of de regering de voorgestelde samenvoeging van deze gemeenten een duurzame situatie voor de gehele Krimpenerwaard vindt.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari