Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet algemeen overleg NVWA (AO d.d. 06/02)

donderdag 20 februari 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken  

Onderwerp:   VAO NVWA (AO d.d. 06/02)

Kamerstuk:    26 991

Datum:            20 februari 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het kabinet heeft aangegeven dat de aanbevelingen van het nog te verschijnen rapport van de Onderzoeksraad Voor Veiligheid zullen worden betrokken bij de uitwerking van de herbezinning van het keuringssysteem;

overwegende dat risicogebaseerd toezicht met betrokkenheid van private keuringssystemen en stevige regie van de NVWA bij kan dragen aan de gewenste efficiëntieslag bij de NVWA;

verzoekt de regering, de Kamer na ontvangst van het rapport van de onderzoeksraad een reactie te geven op dit rapport en de Kamer te betrekken bij de uitwerking van de herbezinning van het keuringssysteem en tot die tijd geen onomkeerbare stappen te nemen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 403 (26991).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het kabinet voornemens is de retributies voor het bedrijfsleven in 2014 met ruim 9 miljoen euro (16%) te verhogen;

van mening dat de NVWA eerst zelf een verbeter- en efficiëntieslag moet maken alvorens de rekening bij het bedrijfsleven neer te leggen;

overwegende dat private keuringsinstanties zoals KDS, onder toezicht van de NVWA, de keuringen mogelijk goedkoper kunnen doen;

verzoekt de regering, private keuringsinstanties te betrekken bij de uitwerking van het plan van aanpak om te zorgen dat de efficiëntieslag wordt gemaakt en voorlopig af te zien van het verhogen van de retributies,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 404 (26991).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari