Bijdrage Gert-Jan Segers aan het AO Geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

woensdag 05 maart 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie  

Onderwerp:   Geldboetes in het bestuursrecht en het strafrecht

Kamerstuk:    33 000 – VI

Datum:            5 maart 2014

De heer Segers (ChristenUnie): Voorzitter. Als het goed is, dragen verkeersboetes bij aan de verkeersveiligheid en aan verandering van gedrag. Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen de 85% die nauwelijks over de schreef gaat en de 15% veelplegers, die wel over de schreef gaan. Het is duidelijk uit de geluiden van achter de tafel hier dat wij op zoek zijn naar maatwerk, ook voor die 85%. Ik heb het dan over een waarschuwing, een lagere boete en de gele kaart. Voor zover die nog niet is gedaan, zou ik een suggestie willen toevoegen, namelijk een boete die bij een eerste overtreding lager uitvalt dan bij een volgende overtreding. Graag krijg ik een reactie op de suggestie om te bezien of wij met die 85% proportioneel kunnen omgaan.

De kwestie van de veelplegers betreft een serieuzere zaak. De minister doet de suggestie om de hufters over te hevelen van de Wet Mulder naar het Wetboek van Strafrecht. Dat is een heel aantrekkelijke optie wat de fractie van de ChristenUnie betreft, maar ik heb daarover wel een paar vragen. Hoeveel ruimte krijgt het OM daarbij? Komen er vaste bedragen en ophogingspercentages? Hoe lang zullen overtredingen worden bewaard? Hoe gaat de minister om met het feit dat de Wet Mulder uitgaat van het kenteken, terwijl het strafrecht uitgaat van de bestuurder? Dat is een belangrijk verschil, dat al eerder is genoemd. Betekent het voorstel dat de recidiveregeling alleen mogelijk is bij heterdaadovertredingen, waarbij de politie ter plekke is? Je moet immers namen en rugnummers hebben. Wat betekent dit voorstel voor de belasting van de strafrechtketen? Graag krijg ik antwoord op die vragen.

De recidiveregeling moet op 1 januari 2015 ingaan. Wanneer ontvangt de Kamer daarvoor een uitgebreid voorstel? Snel handelen is nodig, zodat er voldoende tijd is om verkeersdeelnemers te informeren over deze wijziging. Het zou mooi zijn als wij dat voor de zomer zouden kunnen bespreken.

Ik heb nog vier wat kleinere punten. Is het mogelijk om sneller een boetebeschikking te versturen? Er zit een lange tijd tussen de overtreding en de brief die je thuis krijgt. Nogmaals, het doel is aanpassing van het verkeersgedrag. Als er dan trajectcontrole is en iemand in een paar dagen dezelfde overtreding begaat, kan door de lange tijd die er tussen de overtreding en de brief zit, geen snelle gedragswijziging plaatsvinden. Als je iets bestelt bij een webshop, heb je binnen 24 uur een rekening. Waarom kan het bij de boetes niet sneller en efficiënter? Graag krijg ik daarop een reactie.

Het volgende punt is de aanmaning. Bij de eerste aanmaning is er al sprake van een sanctie van 50% op het oorspronkelijke boetebedrag. Dat is echt heel fors. Mensen moeten de gelegenheid krijgen om hun fout te herstellen. Bij de eerste aanmaning zou er dan ook wat ons betreft geen sprake moeten zijn van een verhoging.

Dan kom ik op een hartenkreet vanuit Delft, waar ik maandag was. Niet alleen mevrouw Kooiman, maar ook ik kom wel eens buiten de deur. Ik was in Delft bij een kerkelijke organisatie voor schuldhulpverlening. Daar zei men: als wij nu eens een regeling konden treffen bij verkeersboetes, dan zou dat ontzettend helpen. Stel dat je een boete krijgt voor niet-handsfree bellen. Die bedraagt €180 of meer. Dat bedrag kan oplopen tot €600, doordat mensen niet kunnen betalen. Dat is echt waanzinnig. Als je voor die €180 een regeling zou kunnen treffen, zou je heel veel ellende kunnen voorkomen. Het was een enorme verzuchting, en ik fungeer graag als hun spreekbuis. Als daarvoor een regeling zou kunnen worden getroffen, dan heel erg graag. Het zou heel veel mensen die in de penarie zitten, kunnen helpen.

Mijn laatste punt is: is er een mogelijkheid om direct te pinnen, ter plekke? Stel dat je wordt staande gehouden en een boete krijgt, is het dan mogelijk, wegens efficiëntie en wegens het tegengaan van administratieve lasten, om via een pinautomaat te betalen, zoals dat ook elders kan?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari