Bijdrage Carla Dik-Faber aan voortgezet algemeen overleg OV, OV-chipkaart en Taxi (AO d.d. 06/03)

woensdag 26 maart 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu   

Onderwerp:   VAO OV, OV-chipkaart en Taxi (AO d.d. 06/03)

Kamerstuk:    23 645

Datum:            26 maart 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Sentire-product voor het stads- en streekvervoer en het ov-chipplusproduct voor het spoor niet voor alle blinden en slechtzienden een goede oplossing is om zonder problemen gebruik te maken van het openbaar vervoer;

overwegende dat reizen op rekening een goede oplossing kan zijn voor een groot deel van de blinden en slechtzienden, maar dat de ontwikkeling hiervan voor de consumentenmarkt bij de verschillende vervoerders nog enige tijd duurt en blinden en slechtzienden al twee jaar wachten op een goede oplossing;

constaterende dat reizen op rekening via de NS-Business Card vandaag al mogelijk is in het hele openbaar vervoer, maar alleen voor zakelijke reizigers;

verzoekt de regering, in overleg met NS alles op alles te zetten om reizen op rekening via de NS-Business Card uiterlijk 1 juli 2014 beschikbaar te stellen voor blinden en slechtzienden naast de al bestaande producten voor deze doelgroep en te bezien of het ov-loket hierbij als intermediair kan fungeren voor de centrale landelijke helpdesk;

verzoekt de regering tevens om, indien dit niet wordt gerealiseerd, per 1 juli 2014 de afgeschafte Viziris-kaart tijdelijk opnieuw in te voeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 562 (23645).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat vier jaar geleden al door de toenmalige staatssecretaris is toegezegd dat de ov-begeleiderskaart verchipt zou worden, dat dit nog steeds niet is gerealiseerd en dat er nu zelfs een extra kaart komt, de zogenaamde toegangskaart;

verzoekt de regering, de ov-begeleiderskaart zo spoedig mogelijk te verchippen zodat een extra toegangskaart voor deze doelgroep niet nodig is,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 563 (23645).

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Ik zie dat ik nog een halve minuut spreektijd heb. Ik maak graag gebruik van die tijd om mijn eerste motie toe te lichten. De NS-Business Card werkt heel efficiënt voor zakelijke reizigers. De NS heeft hiervoor contracten met bedrijven afgesloten. Ik begrijp natuurlijk dat het vanuit de positie van de NS niet handig is om met allemaal individuele personen overleg te voeren. Daarom heb ik voorgesteld om te bekijken of het OV Loket als intermediair kan dienen. Wij denken dat dit zeer realistisch is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari