Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Vaststelling Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

maandag 10 maart 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van Vaststelling Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Onderwerp:   Vaststelling Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder

Kamerstuk:    30 862

Datum:            10 maart 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de vaststelling van het Rijksinpassingsplan Hertogin Hedwigepolder. Zij hebben hierbij enkele vragen. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen wat de stand van zaken is in Vlaanderen ten aanzien van het ontpolderen van het noordelijk gedeelte van de Prosperpolder. Genoemde leden vragen voorts in hoeverre de zienswijzen hebben geleid tot aanpassing van het Rijksinpassingsplan.

Deze leden vragen of de Raad van State zich nog gaat uitspreken over het vastgestelde Rijksinpassingsplan. Verder vragen de leden van de ChristenUnie-fractie op welke wijze de Raad van State de beroepsschriften gaat toetsen. Is dit puur procedureel of ook inhoudelijk, zo vragen deze leden. De leden van de ChristenUnie-fractie vragen waarom nu het besluit is genomen om de Hertogin Hedwigepolder voorlopig aan te wijzen als Natura 2000-gebied. Wat zijn hiervan de consequenties, zo vragen deze leden?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari