Schriftelijke vragen Carla Dik-Faber over vervuilende tweetakt scooters

vrijdag 16 mei 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  

Onderwerp:   Vervuilende tweetakt scooters

Kamerstuk:    2014Z08917

Datum:            16 mei 2014

Vraag 1

Kent u het bericht «Tweetakt scooter nog grotere vervuiler dan gedacht» en «Tweetaktscooters extreem vervuilend, verbod dreigt»? 1) 2)

Vraag 2

Deelt u de mening dat een ban op tweetaktscooters een kosteneffectieve maatregel is om de lucht schoner te krijgen? 3) Ziet u mogelijkheden om een dergelijk verkoopverbod in Nederland op korte termijn in te voeren?

Vraag 3

Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de motie Dik-Faber (Kamerstuk 33 750-XII, nr. 45) over het aanscherpen van de emissie-eisen voor ultrafijnstof voor bromfietsen? Bent u op grond van dit nieuwste wetenschappelijke rapport bereid uw lobby in Brussel voor strengere normen te versterken?

Vraag 4

Ziet u mogelijkheden om in Brussel af te spreken de normen dusdanig aan te scherpen dat binnen afzienbare termijn alleen nog verkoop van elektrische scooters is toegestaan?

Vraag 5

Is het mogelijk voor gemeenten om tweetaktscooters niet toe te staan in milieuzones? Zo nee, welke aanpassing van regelgeving is hiervoor nodig en bent u tot die aanpassingen bereid?

Vraag 6

Wat is de stand van zaken van de uitvoering van de motie Dik-Faber (Kamerstuk 33 750-XII, nr. 46) over het verscherpen van de controle op voertuigeisen voor bromfietsen?

1) Volkskrant, 14 mei 2014, «Tweetaktscooter nog grotere vervuiler dan gedacht» (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3654566/2014/05/14/Tweetaktscooter-nog-grotere-vervuiler-dan-gedacht.dhtml).

2) Volkskrant, 14 mei 2014, «Tweetaktscooters extreem vervuilend: verbod dreigt» (http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3654930/2014/05/14/Tweetaktscooters-extreem-vervuilend-verbod-dreigt.dhtml).

3) Stephen M. Platt et al., «Two-stroke scooters are a dominant source of air pollution in many cities», Nature Communications (13 mei 2014) (http://www.nature.com/ncomms/2014/140513/ncomms4749/full/ncomms4749.html).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari