Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij (SGP) over de aanslag op bezoekers van het Joodse Museum in Brussel

dinsdag 27 mei 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en het Lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Veiligheid en Justitie  

Onderwerp:   De aanslag op bezoekers van het Joodse Museum in Brussel

Kamerstuk:    2014Z09586

Datum:            27 mei 2014

Vraag 1

Heeft kennisgenomen van de afschuwelijke aanslag op bezoekers van het Joodse Museum in Brussel (24 mei jl.)?

Vraag 2

Wat zijn de gevolgen van deze aanslag voor het dreigingsniveau voor Joodse Nederlanders en Joodse instellingen?

Vraag 3

Bent u bereid om, naar aanleiding van deze aanslag, er zorg voor te dragen dat de noodzakelijke extra kosten van de beveiliging van Joodse instellingen niet voor rekening komen van de Joodse gemeenschap zelf maar van de Nederlandse overheid?

Vraag 4

Bent u bereid om opnieuw te overleggen met de betrokken lokale overheden (bijvoorbeeld die van Amsterdam) over de beveiliging van Joodse instellin-gen en afspraken te maken over de bekostiging daarvan door zowel de lokale als de landelijke overheid?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari