Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Kees van der Staaij (SGP) over het bericht dat gemeenten in de biblebelt fors minder geld per jongere krijgen dan andere gemeenten

maandag 26 mei 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind met de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het lid Kees van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het bericht dat gemeenten in de biblebelt fors minder geld per jongere krijgen dan andere gemeenten

Kamerstuk:    2014Z09522

Datum:            26 mei 2014

Vraag 1

Kent u de berichten «Sterke sociale cohesie kost gemeenten in de biblebelt geld» en «Arm en zwak de dupe»? 1) 2)

Vraag 2

Kloppen de conclusies uit het onderzoek van Binnenlands Bestuur dat gemeenten in de biblebelt fors minder geld krijgen per jongere? Zo ja, waarom is daarvoor gekozen? Zo nee, waarom kloppen de conclusies niet?

Vraag 3

Klopt het dat gemeenten in provincies die forse uitgaven doen aan jeugdzorg via het verdeelmodel straks ook meer te besteden hebben per jongere dan gemeenten in provincies die zuiniger waren? Zo ja, waarom is daarvoor gekozen?

Vraag 4

Klopt de verwachting dat de gemeente Bunschoten maar 402 euro per jongere krijgt, terwijl het landelijk gemiddelde op 919 euro ligt en er bovendien gemeenten zijn die ruim 700 euro meer ontvangen per jongere? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Vindt u die verschillen niet te hoog? Waarom?

Vraag 6

Is u bekend dat de gemeente Bunschoten samen met de kerkelijke diaconie veel heeft geïnvesteerd in een preventieve aanpak? Wat vindt u daarvan?

Vraag 7

Hoe worden gemeenten als Bunschoten die de afgelopen jaren veel geld hebben geïnvesteerd in deze preventie in het verdeelmodel tegemoetgekomen?

Vraag 8

Hoe worden gemeenten die op grond van jeugdzorg-gegevens uit het verleden relatief weinig middelen beschikbaar krijgen gecompenseerd als zij onverhoopt toch met een piek in de kosten te maken krijgen?

1) http://www.binnenlandsbestuur.nl/sociaal/nieuws/bible-belt-financieel-gestraft-door-rijk.9354401.lynkx

2) Binnenlands Bestuur 2014–10, p. 22

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari