Inbreng schriftelijk overleg Gert-Jan Segers ten behoeve van Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

woensdag 28 mei 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

Onderwerp:   Capaciteit justitiële jeugdinrichtingen

Kamerstuk:    24 587

Datum:            28 mei 2014

1. Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de plannen omtrent de JJI’s en in het bijzonder de sluiting van JJI Amsterbaken. Deze leden hebben vragen bij de voorgenomen sluiting en de gevolgen voor het lange termijnbeleid voor de JJI’s.

4. Sluiting JJI Amsterbaken

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen om een nadere toelichting op de keuze voor het sluiten van JJI Amsterbaken. Zij vragen naar de beschikbaarheid van plaatsen in een JJI in de provincie Noord-Holland en de gemiddelde vraag naar plaatsen in deze regio. Zij vragen welke reistijden voor jongeren en hun families in deze regio zullen ontstaan. Zij vragen tevens of gekeken is of de dichtstbijzijnde JJI’s capaciteit hebben om alle jongeren uit de regio op te vangen en verzoeken op dit punt om een nadere analyse. Voornoemde leden vragen welke invloed dit besluit zal hebben op de Top600-aanpak in de gemeente Amsterdam. Zij horen graag hoe de andere ketenpartners in dit traject zijn betrokken en wat de gevolgen zijn. Deze leden vragen of bij het besluit tot sluiting ook is meegewogen welke werkgelegenheid er is voor medewerkers in deze sector in de regio Amsterdam.

De leden van de ChristenUnie-fractie lazen dit najaar in het inspectierapport met betrekking tot JJI Amsterbaken dat het een onrustige tijd is geweest voor het personeel. Dat geldt ook voor veel andere JJI’s. Zij vragen hoe dit betrokken is in de huidige afweging. Voor de JJI’s als geheel heeft de inspectie aanbevolen om een duurzaam beleid met zorg voor kwaliteit van personeel te zorgen. Hoe wordt dit nu gewaarborgd en welke maatregelen worden er verder genomen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari