Schriftelijke vragen Joël Voordewind, Gert-Jan Segers e.a. over het bericht "Verboden vlag overschaduwt Veteranendag"

woensdag 25 juni 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Defensie en de Leden Dijkgraaf (SGP), Van Bommel (SP) en De Roon (PVV) aan de ministers van Defensie en van Buitenlandse Zaken

Onderwerp:   Het bericht «Verboden vlag overschaduwt Veteranendag»

Kamerstuk:    2014Z11966

Datum:            25 juni 2014

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Verboden vlag overschaduwt Veteranen-dag»? 1)

Vraag 2

Is het waar dat de Nederlandse veteranen niet de zogenaamde «Morgenster-vlag» mogen voeren? Zo nee, wat is dan wel de situatie? Zo ja, door wie is dat besluit genomen?

Vraag 3

Is het waar dat de Morgenster-vlag tijdens het Nationaal Defilé niet gevoerd mag worden vanwege de gevoeligheid in Indonesië? Is er met de Indonesische autoriteiten overleg geweest over deze kwestie? Zo ja, wat is hierbij de inzet van Nederland geweest? Hoe verhoudt deze inzet zich tot het standpunt van de Nederlandse regering ten opzichte van de Indonesische onderdrukking van de Papoea’s?

Vraag 4

Deelt u de mening dat de Morgenster-vlag ook tijdens het Nationaal Defilé gevoerd mag worden? Deelt u de mening dat met het voeren van deze vlag ook een duidelijk signaal wordt afgegeven naar Indonesië waar het dragen van deze vlag verboden is?

Vraag 5

Bent u bereid om zo snel als mogelijk aan de desbetreffende veteranen duidelijk te maken dat zij in alle vrijheid de Morgenster-vlag mogen dragen tijdens het Nationaal-Defilé?

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen nog vóór de Veteranendag op 28 juni te beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen ter zake van de leden Van Klaveren en Bontes (Beiden Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 25 juni 2014 (vraagnummer: 201411939)

1) De Telegraaf, 24 juni, http://www.telegraaf.nl/binnenland/22776186/__Verboden_vlag_Veteranendag__.html 

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari