Bijdrage Carla Dik-Faber aan het voortgezet schriftelijk overleg over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

donderdag 03 juli 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu aan een voortgezet schriftelijk overleg met staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   VSO over het ontwerpbesluit beheer verpakkingen 2014

Kamerstuk:    28 694

Datum:            3 juli 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik dien de volgende motie in.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat gewerkt wordt aan het op korte termijn opheffen van de productschappen en dat daarmee de huidige statiegeldverordening voor bierflesjes komt te vervallen;

overwegende dat een andere, niet-wettelijke borging van statiegeld op bierflesjes ongewenste risico's met zich meebrengt voor de kwaliteit en de kracht van deze statiegeldverplichting;

verzoekt de regering, in het Besluit beheer verpakkingen 2014 een artikel op te nemen dat verplicht tot statiegeld op bierflesjes,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 124 (28694).

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat in het eerste Verpakkingenbesluit dat in 2006 van kracht werd niet alleen hergebruiksverplichtingen waren opgenomen, maar ook inzamelverplichtingen voor bepaalde verpakkingen;

overwegende dat zulke inzamelverplichtingen bruikbaar zijn om hoogwaardige inzameling en daarmee hoogwaardig hergebruik zeker te stellen;

overwegende dat monitoring en handhaving van inzamelverplichtingen aanzienlijk eenvoudiger zijn dan monitoring en handhaving van verplichtingen in de vorm van hergebruikpercentages;

verzoekt de regering, een artikel op te nemen in het Besluit beheer verpakkingen 2014 dat de regering de bevoegdheid geeft inzamelverplichtingen in te voeren voor nader te bepalen categorieën verpakkingen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door het lid Dik-Faber. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 125 (28694).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari