Inbreng Carla Dik-Faber ten behoeve van de Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes

donderdag 15 mei 2014 00:00

Inbreng verslag schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Economische Zaken ten behoeve van Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes

Onderwerp:   Aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes

Kamerstuk:    27 428

Datum:            15 mei 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief over de aanpak alternatieven doden van eendagshaantjes. Deze leden hebben hierbij enkele opmerkingen en vragen. Zij constateren ten eerste dat in het gehouden stakeholdersdebat de focus lag op de kansen en bezwaren van de verschillende methoden voor het doden van eendagshaantjes, terwijl de motie Dik-Faber verzoekt om een discussie over het huidige dominante productiesysteem in de pluimvee-houderij. Het lijkt erop dat in het stakeholdersdebat het huidige dominante productiesysteem onvoldoende ter discussie is gesteld en eerder als gegeven wordt beschouwd. Zij vragen de Staatssecretaris of zij alsnog bereid is om een meer fundamentele discussie te starten over het huidige dominante productiesysteem in de pluimveehouderij.

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden graag meer informatie ontvangen over het debat dat is gehouden. Wanneer is het debat gehouden, wie waren de deelnemers en hoe zijn de te bespreken alternatieven geselecteerd? Is het rapport inmiddels gereed? Genoemde leden hebben vernomen dat het rapport half april klaar zou zijn. De leden van de ChristenUnie-fractie lezen dat de deelnemers aan het debat hebben aangegeven dat er gestreefd moet worden naar een verdergaande samenwerking tussen de verschillende initiatiefnemers en bedrijven in Nederland. Aan welke vormen van samenwerking denkt de Staatssecretaris, en welke partijen zouden hierbij volgens haar betrokken moeten zijn? De leden van de ChristenUnie-fractie danken de Staatssecretaris voor het toesturen van het rapport over de combinatiekip. Zij vragen de Staatssecretaris waarom zij dit rapport niet eerder heeft gestuurd, aangezien het in december 2013 klaar was. Voorts constateren deze leden dat het rapport niet in eerste instantie lijkt te dienen ter uitvoering van de motie van het lid Dik-Faber, maar dat het onderzoek reeds eerder is gestart, mede ter invulling van het amendement van het lid Cramer. Klopt dit, zo vragen deze leden. Wanneer is het onderzoek gestart en welke onderzoeksmethoden zijn hierbij gehanteerd? De leden van de ChristenUnie-fractie verwelkomen het rapport en de hierin geschetste opties voor verwaarding van de eendagshaantjes. Zij vernemen graag de reacties van de stakeholders en de Staatssecretaris op het rapport. De leden van de ChristenUnie-fractie zien uit naar de vervolgbrief en de beleidsaanpak die de Staatssecretaris voorstaat als alternatief voor genetische modificatie.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari