Bijdrage Carla Dik-Faber aan het algemeen overleg Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk

donderdag 03 juli 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen overleg met minister Opstelten van Veiligheid en Justitie en staatssecretaris Mansveld van Infrastructuur en Milieu

Onderwerp:   Jaarwisseling 2013-2014 en vuurwerk

Kamerstuk:    33 750 – VI

Datum:            3 juli 2014

Mevrouw Dik-Faber (ChristenUnie): Voorzitter. Ik ben helemaal legaal in deze vergadering, heel fijn!

Het is inmiddels alweer juli, maar ik weet zeker dat een aantal mensen de afgelopen jaarwisseling nog niet is vergeten. Dan denk ik aan de 11 mensen die een handamputatie moesten ondergaan na een ongeluk, de 36 mensen die een of meerdere vingers verloren en de 18 mensen die aan een of twee ogen blind zijn geworden door vuurwerkongelukken. Maar ook aan de agenten die rond de jaarwisseling op verschillende plaatsen in Nederland bekogeld zijn met vuurwerk, stenen en flessen.

Iedereen zal het met mij eens zijn dat dit heel trieste constateringen zijn. De jaarwisseling zou een feest moeten zijn en gelukkig was dat op heel wat plaatsen ook zo, maar helaas niet overal. Vuurwerk is een mooie traditie die wat de ChristenUnie betreft ook wel in stand mag worden gehouden, maar dit mag niet ten koste gaan van de veiligheid van mensen.

Het kabinet komt nu met het plan om de afsteektijden van vuurwerk te verkorten, zodat de overlast van vuurwerk zal afnemen, zoals wij allen hopen. Mijn fractie steunt dit van harte.

Wij maken ons wel zorgen om de handhaving hiervan. Is er genoeg politiecapaciteit om dit te gaan handhaven?

Verder schrijft de minister in zijn brief dat hij het aantal verkoopdagen van vuurwerk wil beperken van drie naar twee. Ik heb daar nog wat vraagtekens bij. Verkopers geven aan dat zij voor problemen komen te staan als het gaat om opslag en aanvoer van vuurwerk. Waar mijn fractie vooral de vinger bij wil leggen is dat mensen dan waarschijnlijk nog meer vuurwerk via internet gaan kopen. We hebben daar geen zicht op, pakketdiensten moeten meer vuurwerk gaan vervoeren en dat kan ook weer leiden tot gevaarlijke situaties. Ik krijg daarop graag een reactie van de minister.

De ChristenUnie wil meer beleidsvrijheid voor gemeenten om te kiezen voor bijvoorbeeld een lokaal vuurwerkverbod. Op dit moment hebben gemeenten wel de mogelijkheid om vuurwerkvrije zones aan te wijzen, maar ze kunnen er niet voor kiezen om hun gehele gemeente of een groot deel daarvan vuurwerkvrij te maken en als alternatief daarvoor een vuurwerkshow aan te bieden. Wij vragen de minister om gemeenten daarin tegemoet te komen en ze meer vrijheid te geven om zelf te kiezen welke maatregelen ze nemen om de jaarwisseling zo goed mogelijk te laten verlopen. Zojuist kwam in het debat al aan de orde dat als gemeenten bijvoorbeeld kiezen voor een vuurwerkvrije gemeente en een vuurwerkshow organiseren, dat een beperking is van de vrijheid van burgers. Ik zet daar tegenover dat als je de vrijheid van de ene burger beperkt, de vrijheid van de andere burger toeneemt. De ene burger meer vrijheid geven betekent juist dat de vrijheid van de andere burger afneemt. Volgens ons zou die afweging echt lokaal moeten worden gemaakt, ook al omdat Rotterdam heel anders is dan Bennekom.

Het punt van illegaal vuurwerk. De minister schrijft dat hij in 2017 een Europees paspoort voor professionals wil invoeren. Dat is prima. Welke normen zullen er dan gelden voor zwaar vuurwerk? Ik heb begrepen dat er niet een Europese uniforme norm is. Wordt daaraan gewerkt? Ook vind ik 2017 nog lang duren. Ik zou graag zien dat de minister nu al ferme stappen zet om dit probleem, ook in samenwerking met Europese collega's, aan te pakken. Het is momenteel veel te gemakkelijk om bijvoorbeeld in Polen zwaar vuurwerk te halen en dit door te verkopen in Nederland. De minister wil ook een vergunningenstelsel invoeren om de import van vuurwerk te reguleren. Wanneer zal dit vuurwerkvergunningenstelsel er zijn?

De postpakketdiensten worden aangesproken op hun verantwoordelijkheid. Dat klinkt mooi, maar hoe ziet de minister dat concreet voor zich? Moeten de pakketdiensten bij verdachte pakketjes checken of er geen vuurwerk wordt vervoerd en hoe worden pakketdiensten hiervoor precies verantwoordelijk gemaakt?

Ik ben blij dat deze minister en ook de staatssecretaris het belang inzien van preventie. Zeker op het gebied van vuurwerkbrillen is er nog veel te winnen. Ik vestig graag de aandacht op het initiatief Nederland Oogletselvrij. Deze groep heeft er het afgelopen jaar voor gezorgd dat 200.000 basisschoolkinderen een vuurwerkbril kregen. Dat is mooi. Via dat initiatief sponsoren bedrijven vuurwerkbrillen om uit te delen op basisscholen. Zouden hierover niet nadere afspraken kunnen worden gemaakt met de vuurwerkbranche, bijvoorbeeld dat bij iedere vuurwerkverkoop ook standaard brilletjes worden afgeleverd?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari