Inbreng schriftelijk overleg Gert-Jan Segers ten behoeve van de Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H.

donderdag 26 juni 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van de Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H.

Onderwerp:   Beantwoording nadere vragen inzake ontnemingsschikking Cees H.

Kamerstuk:    33 750 – VI

Datum:           26 juni 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben kennisgenomen van de brief van de Minister. Zij vragen welke afweging er is gemaakt om de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie niet zelf rechtstreeks met de onderzoeker te laten spreken en in plaats daarvan te kiezen voor een gesprek tussen de Minister van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris, waarbij de Minister de inhoud van het gesprek overbracht aan de onderzoeker. Deze leden vragen of deze structuur is voorgeschreven. Zo ja waar is dit voorgeschreven? Zo nee, waarom is hier dan toch voor gekozen? De aan het woord zijnde leden vragen voorts een nadere toelichting op de uitspraken van de Minister over de hoogte van de bedragen in vergelijking met de bedragen die genoemd worden in de stukken waar het programma Nieuwsuur zich op baseert en de uitspraken van de advocaten van Cees H.

Deze leden vragen tevens om een toelichting op het verschil tussen de uitspraken van de Minister over de hoogte van het bedrag en de uitspraken van de voormalig betrokken officier van justitie in het boek «De waarheid bestaat niet, dus zoek iets dat erop lijkt».

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen ten slotte welke richtlijnen er zijn voor de bewaring van deze betaalgegevens en hoe hieraan voldaan is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari