Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en de Leden Van der Staaij (SGP) en Omtzigt (CDA) over de Gaza-demonstratie van 24 juli 2014 in Den Haag

donderdag 24 juli 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de Leden Van der Staaij (SGP) en Omtzigt (CDA) aan de ministers van Veiligheid en Justitie en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   De Gaza-demonstratie van 24 juli 2014 in Den Haag

Kamerstuk:    2014Z13709

Datum:           24 juli 2014

Vraag 1

Hebt u kennisgenomen van het bericht «De Gaza-demo die helemaal niet over Gaza ging»? 1)

Vraag 2

Is de bedoelde demonstratie aangemeld conform de geldende wet- en regelgeving terzake? Is daarbij waarheidsgetrouwe informatie verstrekt door de organisatoren over het te verwachten verloop van de demonstratie?

Vraag 3

Is toestemming verleend voor de demonstratie? Welke lering is daarbij getrokken uit het verloop van recente eerdere demonstraties die verband houden met de situatie in het Midden-Oosten?

Vraag 4

Hebt u zich vergewist van het verloop van de demonstratie? Hebben de politie en het openbaar ministerie (OM) hetzelfde gedaan? Is er op toegezien dat geen overtredingen van het strafrecht of regels ter zake van de openbare orde hebben voorgedaan? Stelt het OM nader onderzoek in naar mogelijke overtredingen, zoals de belaging en bedreiging van een of meer journalisten en het oproepen tot Jodenhaat?

Vraag 5

Hoeveel agenten waren aanwezig bij de demonstratie? Waren er voldoende politiemensen aanwezig om de veiligheid van omstanders en journalisten te garanderen en om te beoordelen of spreekkoren binnen de grenzen van de wet bleven? Wie nam het besluit om niet op te treden bij de antisemitische uitingen?

Vraag 6

Kunt u beschrijven of en hoe journalisten bedreigd zijn? Welke strafrechtelijke actie wordt daarop ondernomen?

Vraag 7

Deelt u de mening van de burgemeester dat er met antisemitische spreekko-ren en het vertonen van jihad-vlaggen geen grenzen zijn overschreden of deelt u de mening dat die grenzen wel zijn overschreden?

Vraag 8

Welke beloften heeft de burgemeester van Den Haag gedaan in een gesprek met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap met betrekking tot ingrijpen bij uitingen van antisemitisme? Heeft hij die belofte gehouden bij de demonstratie van 24 juli 2014?

Vraag 9

Vindt u het wenselijk en is het toegestaan om met de vlag te zwaaien van ISIS, een volgens de Verenigde Naties terroristische organisatie?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden De Graaf, Helder en Wilders (allen PVV), ingezonden 25 juli 2014 (vraagnummer 2014Z13686), van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 25 juli 2014 (vraagnummer 2014Z13687), van het lid Dijkhoff (VVD), ingezonden 25 juli 2014 (vraagnummer 2014Z13688) en van de leden Marcouch en Yücel (beiden PvdA), ingezonden 28 juli 2014 (vraagnum-mer 2014Z13708)

1) http://www.dagelijksestandaard.nl/2014/07/de-gaza-demo-die-helemaal-niet-over-gaza-ging

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari