Schriftelijke vragen Joël Voordewind en het Kamerlid Van der Staaij (SGP) over het bericht Christenen in Irak vluchten voor ISIS

woensdag 30 juli 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel Immigratie en Asiel van de commissie voor Veiligheid en Justitie en het Lid Van der Staaij (SGP) aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht Christenen in Irak vluchten voor ISIS

Kamerstuk:    2014Z13771

Datum:           30 juli 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Christenen in Irak vluchten voor ISIS», waaruit blijkt dat christenen uit Mosul in Irak verdreven worden door ISIS? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat in Mosul en in ander door ISIS gecontroleerd gebied christenen specifiek doelwit zijn van ISIS omdat ze beschouwd worden als ongelovigen en zich daardoor moeten bekeren, extra belasting moeten betalen of het gebied moeten ontvluchten?

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van het besluit van de Franse regering om christenen uit Mosul op te nemen in Frankrijk als vluchtelingen? 2)

Vraag 4

Kunt u nagaan of andere landen hiertoe ook zijn overgegaan?

Vraag 5

Bent u bereid dit voorbeeld van Frankrijk te volgen en eveneens christenen uit Mosul op te nemen en onder het quotum te laten vallen van uitgenodigde vluchtelingen via de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de Verenigde Naties of het quotum voor dit jaar hiervoor uit te breiden?

Vraag 6

Bent u bereid deze vragen met spoed te beantwoorden gezien de schrijnende en bedreigende situatie van christenen in ISIS-gecontroleerd gebied in Irak?

1) NOS.nl, 28 juli 2014

2) http://www.telegraaf.nl/buitenland/22904913/___Asiel_voor_christenen_Mosul___.html

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden

Van Hijum en Omtzigt (beiden CDA), ingezonden 29 juli 2014 (vraagnummer

2014Z13746).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari