Schriftelijke vragen Joël Voordewind en de Leden Van der Staaij (SGP), Omtzigt (CDA), Van Bommel (SP) en Ten Broeke (VVD) over de positie van Pakistaanse minderheden

woensdag 12 november 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken en de Leden Van der Staaij (SGP), Omtzigt (CDA), Van Bommel (SP) en Ten Broeke (VVD) aan de minister van Buitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   De positie van Pakistaanse minderheden

Kamerstuk:    2014Z20341

Datum:           12 november 2014

Vraag 1

Bent u bekend met het artikel «meute lyncht Pakistaanse christenen»? 1)

Vraag 2

Kunt u aangeven hoeveel incidenten er in het afgelopen jaar hebben plaatsgevonden waarbij religieuze minderheden in Pakistan het slachtoffer zijn geworden?

Vraag 3

Heeft u kennisgenomen van het rapport «Vrijheid van Godsdienst in de Wereld 2014» van Kerk in Nood waarin wordt aangegeven dat de situatie in Pakistan op het gebied van godsdienstvrijheid wederom ernstig is verslechterd?

Vraag 4

Wat voor invloed heeft de verkiezing van Pakistan in de VN-mensenrechtenraad op de geloofwaardigheid van dit VN-orgaan?

Vraag 5

Heeft u bovendien kennisgenomen van de foto’s die circuleren op social media waarin de Pakistaanse rechter Shaukat Aziz Siddiqui de moordenaar van voormalig gouverneur Salmaan Taseer innig omhelst? Wat is uw beoordeling van het Pakistaanse rechtssysteem, mede ook naar aanleiding van de recente veroordeling van Asia Bibi in hoger beroep?

Vraag 6

Zijn er acties ondernomen of voorgenomen om Pakistan te wijzen op de verantwoordelijkheid om minderheden effectief te beschermen?

Vraag 7

Wanneer komt het nieuwe thematische ambtsbericht voor Pakistaanse minderheden uit? Bent u bereid om in afwachting daarvan Pakistaanse christenen aan te merken als risicogroep zoals u voorheen ook voor Pakistaanse Ahmadi’s hebt gedaan? Zo nee, waarom niet?

1) Reformatorisch Dagblad, 4 november jl., http://www.refdag.nl/kerkplein/kerknieuws/meute_lyncht_pakistaanse_christenen_1_867041

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari