Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Opvang en terugkeer (AO d.d. 20/11)

donderdag 20 november 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel Immigratie en Asiel van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een algemeen voortgezet overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   VAO Opvang en terugkeer (AO d.d. 20/11)

Kamerstuk:    19 637

Datum:           20 november 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ook ik kwam net van buiten en dan lopen de rillingen je niet alleen van de temperatuur over de rug, maar ook van de verhalen van de mensen die vragen of ze alsjeblieft niet nog een winter in de kou hoeven te staan. De ChristenUnie heeft daarover samen met de SP en GroenLinks al een amendement ingediend en nu dienen wij samen een motie in om tot die noodopvang te komen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het Europees Comité voor Sociale Rechten (ECSR) heeft geoordeeld dat Nederland in strijd handelt met het Europees Sociaal Handvest door niet te voorzien in een bed-bad-broodvoorziening voor uitgeprocedeerde vreemdelingen;

overwegende dat de regering heeft aangegeven te willen wachten tot het Comité van Ministers naar verwachting begin 2015 met zijn aanbevelingen komt;

van mening dat het onwenselijk is dat mensen op straat terechtkomen, temeer vanwege de aankomende winter;

verzoekt de regering, in ieder geval geen vreemdelingen meer uit COA-locaties te verwijderen totdat het Comité van Ministers met aanbevelingen zal komen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Gesthuizen, Ellemeet en Schouw. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1922 (19637).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari