Schriftelijke vragen Joël Voordewind en Carla Dik-Faber over het bericht dat therapie de kans op zelfdoding verkleint

dinsdag 25 november 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerleden Joël Voordewind en Carla Dik-Faber aan de Minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport

Onderwerp:   Het bericht dat therapie de kans op zelfdoding verkleint

Kamerstuk:    2014Z21578

Datum:           25 november 2014

Vraag 1

Kent u het bericht «Therapie verkleint kans op zelfdoding»?1)

Vraag 2

Wat is uw reactie op het Deense onderzoek naar gesprekstherapie ter voorkoming van suïcide?

Vraag 3

Deelt u de mening dat het van belang is om in Nederland naar dit Deense model te kijken en te bezien op welke wijze deze gesprekstherapie ook in Nederland kan bijdragen aan het voorkomen van suïcide? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Bent u bereid om informatie over de Deense onderzoeksresultaten naar de Kamer te sturen? Zo ja, wilt u dit doen vóór het Algemeen overleg GGZ op 3 december a.s? Zo nee, waarom niet?

1) Nederlands Dagblad, 24 november 2014

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari