Bijdrage Joël Voordewind op het onderdeel Asiel en Immigratie van het beleidsterrein Veiligheid en Justitie aan de plenaire behandeling van de Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

dinsdag 25 november 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel Asiel en Immigratie van het beleidsterrein Veiligheid en Justitie aan de plenaire behandeling van de  Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

Onderwerp:   Begroting Veiligheid en Justitie (VI)

Kamerstuk:    34 000 – VI

Datum:           25 november 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik zal het asielgedeelte voor mijn rekening nemen en in dat kader drie onderwerpen aan de orde stellen, te weten bed, bad en brood, de motie over de 250 Syrische vluchtelingen en de veiligheid in de AZC's.

Nederland is wederom op zijn vingers getikt. Het kabinet is op zijn vingers getikt en deze staatssecretaris is op zijn vingers getikt. Fundamentele mensenrechten worden geschonden, zo luidde het oordeel van het Europees Comité voor Sociale Rechten. Eerder werd Nederland ook tot de orde geroepen met betrekking tot het klinkeren oftewel het op straat zetten van gezinnen met kinderen. Gelukkig kon door de drang van Europa dit gecorrigeerd worden en worden deze kinderen nu wel opgevangen. Er ligt nu een definitieve uitspraak. Eerder zei de staatssecretaris dat als die definitieve uitspraak er ligt, hij ernaar zal kijken hoe die uitgevoerd kan worden. Inmiddels is dat weer uitgesteld. Het verhaal is bekend. Het wordt over de winter heen getild, helaas met steun van de coalitiepartij PvdA die dit beleid steunt. Weer staan de uitgeprocedeerde asielzoekers in de kou en moeten ze de derde winter zien te overleven. Daarom heeft de ChristenUnie een amendement ingediend bij deze begroting om tot een overbruggingsfinanciering te komen voor de wintermaanden. Ik hoop echt dat de Kamer dat amendement in ieder geval uit humane overwegingen gaat steunen. Ik heb nog twee vragen over dit onderwerp. Wat is nu de uitkomst van het gesprek met de VNG? Gelukkig is dat gesprek er geweest maar de voortekenen zijn slecht, want ik heb geen uitkomst gehoord. Als er een vervolgafspraak komt, is mijn vraag wanneer dat gesprek dan zal plaatsvinden en wat dan de inzet van de staatssecretaris zal zijn. Het kan toch niet zo zijn dat de staatssecretaris deze mensen constant maar blijft afschuiven naar de gemeenten?

Dan de motie over de 250 Syrische vluchtelingen. Eerst De Telegraaf informeren en dan de Kamer. Ik vind dat niet chique. Vervolgens een belangrijke motie niet uitvoeren. Dat is naar de mening van mijn fractie een schoffering van de Kamer. We gaan ons dan ook beraden over hoe we hierop moeten reageren. Onze hoop was in eerste instantie gevestigd op de PvdA, die deze motie alweer veertien maanden geleden had ondersteund, maar ook daar laat de PvdA het afweten. Het gaat maar om een heel kleine groep en wel de meest kwetsbaren onder de vluchtelingen. Het gaat om oorlogsslachtoffers, invaliden en zeer oude mensen die de vlucht in hun eentje niet kunnen maken. Ik vraag dan ook aan de staatssecretaris om zijn afwijzing te herzien. Als de huisvesting het belangrijkste probleem is, is hij dan wel bereid om deze 250 zeer kwetsbare mensen op te vangen in de reguliere opvang?

Tot slot een vraag over de veiligheid in de AZC's. Ik heb begrepen dat het met name gaat om de bedreiging door moslims richting christenen. Is de staatssecretaris bereid om nader onderzoek te doen naar hoe we deze spanningen kunnen voorkomen?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari