Inbreng Carla Dik-Faber ten behoeve van Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

donderdag 11 december 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Onderwerp:   Voorstel van wet van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen

Kamerstuk:    33 703

Datum:           11 december 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennis genomen van het initiatief wetsvoorstel van het lid Kuzu tot wijziging van de Wet geneesmiddelenprijzen met betrekking tot de vaststelling van maximumprijzen voor geneesmiddelen. Deze leden hebben echter nog wel een aantal vragen over het initiatief wetsvoorstel.

Algemeen

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen dat dit wetsvoorstel voornamelijk ingegeven is om te besparen op de kosten van de gezondheidszorg. De indieners stellen dat met het aanscherpen van de WGP op eenvoudige wijze jaarlijks honderden miljoenen te besparen zijn. Deze leden zouden graag zien dat de indieners verduidelijken hoe er honderden miljoenen te besparen zijn? Zitten de grootste kosten van medicijnen immers niet in de patentgeneesmiddelen? In hoeverre is dit wetsvoorstel van invloed op patentgeneesmiddelen? Kunnen de indieners aangeven in hoeverre de prijzen van patentgeneesmiddelen van  de landen: België, Duitsland, Denemarken, Finland, Frankrijk, Ierland, Noorwegen, Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk en Zweden onderling van elkaar verschillen?

Kunnen de indieners aangeven waarom er alleen gekozen is om het prijspeil te baseren op Noord-Europese landen? Waarom is er niet voor gekozen om ook naar bijvoorbeeld Spanje of Italië te kijken? Kunnen de indieners aangeven wat het effect geweest zou zijn indien er wel naar Zuid-Europese landen gekeken zou worden?

De indieners gaan op basis van het ConQuestor rapport ervan uit dat het Noorse model inpasbaar is op het Nederlandse model. De gezondheidszorg in Noorwegen is echter op en andere wijze opgebouwd. Noorwegen kent een duaal gezondheidszorgsysteem waarbij er naast een publieke sector ook een privé sector is. De indieners zijn benieuwd of dit het gezondheidsstelsel in Noorwegen van invloed is op het succes van het voorgestelde beleid of dat dit er los van staat?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of dit wetsvoorstel ook betrekking heeft op extramurale geneesmiddelen?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indieners naar hun inschatting over de gevolgen van dit wetsvoorstel op lange termijn voor de farmacie-sector?

De leden van de ChristenUnie-fractie wijzen erop dat apothekers nu in sommige gevallen, door de contracten die met zorgverzekeraars worden gesloten, gedwongen worden om geneesmiddelen onder de kostprijs te verkopen. Welke invloed heeft dit wetsvoorstel op de onderhandelingen tussen apothekers en verzekeraars?

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen of de indieners  willen verduidelijken of zij het nodig achten om een overgangsregeling te treffen voor de sector op het moment dat dit wetsvoorstel wordt ingevoerd?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari