Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van een wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders

donderdag 04 december 2014 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie ten behoeve van een wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet

Onderwerp:   Wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

Kamerstuk:    34 047

Datum:           4 december 2014

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het voorliggende wetsvoorstel dat strekt tot uitwerking van een aantal van de aanbevelingen van de commissie Van der Winkel (2009) (verder te noemen: de commissie).

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat na tientallen jaren van voorbereiding de Gerechtsdeurwaarderwet sinds 2001 in werking is getreden en dat de evaluatie van de commissie uit artikel 85 van de Gerechtsdeurwaarderswet voortvloeit. Deze leden vragen hoe de evaluatiebepaling in de latere jaren haar uitwerking heeft gehad en op welk moment opnieuw een evaluatie verwacht kan worden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat op een aantal punten in dit wetsvoorstel een nadere uitwerking middels AMvB zal volgen. Zij vragen of bij de voorbereiding van deze AMvB de beroepsorganisatie betrokken wordt.

De leden van de fractie van de ChristenUnie betreuren dat artikel 20, derde lid, onder c, de mogelijkheid blijft bieden om incassowerkzaamheden te combineren met ambtshandelingen. Deze leden wijzen op het spanningsveld dat er is tussen de deurwaarder die onafhankelijk dient te zijn bij de uitoefening van zijn taak en de commerciële incassotaak namens een betalende opdrachtgever. Deze leden vragen om een nadere reflectie op dit punt, zeker nu andersom blijkt dat incassobureaus zich ten onrechte met regelmaat voordoen als deurwaarders, waardoor ten onrechte een verkeerd beeld ontstaat bij de taak en functie van gerechtsdeurwaarders.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen ten aanzien van de maximering van het aantal toegevoegde deurwaarders om nader in te gaan op de keuze voor dit maximum en daarbij het criterium te betrekken dat ook toegevoegde deurwaarders die in deeltijd werkzaam zijn in voldoende mate actief kunnen blijven.

De leden van de fractie van de ChristenUnie stellen vragen bij de bepaling dat een toegevoegd deurwaarder aan maximaal twee gerechtsdeurwaarders mag worden toegevoegd. Deze leden vragen welke problemen er zijn geconstateerd bij toegevoegde deurwaarders die zijn toegevoegd aan meer gerechtsdeurwaarders. Zij vragen op welke manier gesproken is over dit voorstel met de groep die dit betreft. Zij vragen ook of overgangsrecht op dit punt overwogen is.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari