Inbreng schriftelijk overleg Joël Voordewind ten behoeve van Migratie en Ontwikkeling

donderdag 04 december 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking ten behoeve van migratie en ontwikkeling

Onderwerp:   Migratie en Ontwikkeling

Kamerstuk:    30 573

Datum:           4 december 2014

Inbreng ChristenUnie-fractie

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de brief inzake het beleid op migratie en ontwikkeling. Genoemde leden hebben nog vragen over de gemaakte afwegingen bij de herziening van het beleid voor migratie en ontwikkeling. Genoemde leden zijn nog steeds teleurgesteld dat Nederland haar verantwoordelijkheid niet neemt in het toelaten van Syrische vluchtelingen.

Opvang in de regio

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien dat de nood onder Syrische vluchtelingen erg hoog blijft. Door het grote aantal vluchtelingen in de omringende landen wordt er grote druk gezet op de aanwezige basisvoorzieningen, infrastructuur, gezondheidszorg, economie, werkgelegenheid en onderwijs in deze landen. De landen in de regio onderstrepen dat zij hun verantwoordelijkheid willen nemen bij de opvang van vluchtelingen, maar dat zij dit niet kunnen zonder steun van de internationale gemeenschap. De leden van de fractie van de ChristenUnie zijn blij met de toezegging van de minister om ook in 2015 opnieuw bij te dragen. De minister zet nu al enkele stappen om vluchtelingen en de regionale bevolking tegemoet te komen, maar de leden van de fractie van de ChristenUnie zijn van mening dat de grootste nood op humanitair gebied ligt. De minister geeft in haar brief aan dat er programma’s zijn voor humanitaire hulp in de steden. Is de minister bereid dit meer toe te lichten? Over welke programma’s gaat het en welk budget is daaraan verbonden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben ook gehoord dat steeds meer vluchtelingen de vluchtelingenkampen ontwijken en zich in de steden vestigen. Ongeveer 20% van de vluchtelingen bevindt zich momenteel in de kampen tegenover 80 % in de steden. Het budget voor de kampen is relatief hoger dan dat voor vluchtelingen in de steden. Is de minister bereid om in het budget meer balans aan te brengen, zodat de vluchtelingen in de steden meer mogelijkheden voor hulp ontvangen?

Migratie naar Europa en hervestiging in Nederland

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat het percentage vluchtelingen dat in de regio rondom Syrië verblijft is gegroeid van 75% naar 86%. De minister lijkt in te zetten op verdere uitbreiding van de opvang in de regio. Is de minister van oordeel dat Europa en Nederland een rechtvaardig aandeel in de opvang zouden moeten bieden? Hoe beziet de minister in dat kader een rechtvaardige verdeling binnen de Europese Unie?

De leden van de fractie van de ChristenUnie lezen dat de staatssecretaris heeft aangegeven in zijn statement dat Nederland zowel vluchtelingen als gastlanden blijft steunen. Kan de staatssecretaris aangeven waarom hij de druk op de landen in de regio niet enigszins verlicht door meer Syrische vluchtelingen in Nederland toe te staan conform de aangenomen motie-Voordewind (Kamerstuk 19637-1715). Hoe ziet de staatssecretaris zijn concrete aandeel in blijvende steun aan zowel vluchtelingen als regiolanden?

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien dat de minister meer aandacht wil geven aan het bestrijden van mensensmokkel en – handel. Kan de minister aangeven wat de resultaten tot nu toe zijn geweest op dit terrein, en welke lessen daaruit te trekken zijn? Is de minister het eens met hoogleraar Hein de Haas (Oxford University – Professor of Migration and Development, Maastricht University) dat mensensmokkel eerder het gevolg is van striktere grenscontroles dan een oorzaak van meer migratie? 1)

1) http://heindehaas.blogspot.nl/2013/10/smuggling-is-reaction-to-border.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

 

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari