Inbreng schriftelijk overleg Carla Dik-Faber ten behoeve van Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg

donderdag 27 november 2014 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber als lid van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg

Onderwerp:   Kader en voorhangbrief bekostiging langdurige zorg

Kamerstuk:    33 891

Datum:           27 november 2014

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de voorhangbrief voor de bekostiging van de langdurige zorg.  Zij hebben wel enkele vragen over deze brief.

De leden van de ChristenUnie-fractie begrijpen dat wanneer de parlementaire behandeling van de Wlz niet tijdig was afgerond de AWBZ het wettelijk kader had gevormd. Nu de wet tijdig in de Eerste Kamer is behandeld vragen deze leden of er een stand van zaken gegeven kan worden van de uitvoering van de WLZ. Hoever zijn de betrokken partijen? Staan alle neuzen dezelfde kant op?

Toelichting op de hoogte van het budgettair kader

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de staatssecretaris of hij kan aangeven of hij verwacht dat het onderbrengen van de groep van 14.000 extramurale cliënten met een intramurale indicatie soepel verloopt?  Ook wordt er gekeken naar het realiseren van één aaspreekpunt en het oprichten van een meldpunt. Hoe staat het met de voorbereidingen van dit meldpunt door Per Saldo en Ieder(in)?

Toelichting op het kader voor pgb

De leden van de ChristenUnie-fractie zouden graag een stand van zaken willen met betrekking tot de invoering van trekkingsrechten. Zowel voor de jeugdzorg/ wmo als de wlz gaan per januari de trekkingsrechten in. Is het factureren inmiddels goed geregeld? Wanneer ontvangt de Kamer nadere regelgeving betreffende het pgb?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari