Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het bericht dat er veel minder asielzoekers binnen zijn gekomen dan werd verwacht

woensdag 31 december 2014 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind op het onderdeel Immigratie en Asiel van de vaste commissie van Veiligheid en Justitie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie  

Onderwerp:   Het bericht dat er veel minder asielzoekers binnen zijn gekomen dan werd verwacht

Kamerstuk:    2014Z23997

Datum:           31 december 2014

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het artikel «Veel minder asielverzoeken dan Teeven vreesde» 1) en «Teeven ontkent opkloppen asielcijfers»? 2)

Vraag 2

Is het gebruikelijk jaarprognoses op te maken op basis van een piek van twee maanden in het jaar?

Vraag 3

Kunt u aangeven hoe een jaarprognose van 65.000 asielzoekers, die achteraf volstrekt niet in de buurt is gekomen van een asielinstroom van circa 25.000, zich verhoudt tot uw uitspraak «regeren is ook vooruitzien»? Bent u bereid uiteen te zetten hoe een jaarprognose de afgelopen jaren is berekend?

Vraag 4

Heeft u voor de begroting van 2015 inderdaad rekening gehouden met een asielinstroom van 65.000, bijvoorbeeld door 375 miljoen euro extra voor de opvang van asielzoekers? Zo nee, waarmee is wel rekening gehouden? Kunt u aangeven hoe groot het overschot op de begroting van het Ministerie van Veiligheid en Justitie nu is? Valt dit onderdeel onder het niet-juridisch verplichte gedeelte van de begroting?

1) Volkskrant, 22 december 2014

2) Dit is de Dag, Radio 1, 22 december 2014

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari