Bijdrage Joël Voordewind aan het algemeen overleg Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

donderdag 11 september 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind als lid van de vaste commissie voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking aan een algemeen overleg met minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Onderwerp:   Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN)

Kamerstuk:    26 150

Datum:           11 september 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie): Voorzitter. Wij hebben gisteren een debat gehad over Irak en de gruwelijkheden van ISIS, en hebben gistermiddag een hoorzitting gehouden waarbij ook de ngo’s hebben ingesproken. Daar werd de noodzaak van humanitaire hulp nog eens duidelijk. Naar aanleiding van die hartenkreten heb ik gisteravond een motie opgesteld. Omdat de Minister voor Ontwikkelingssamenwerking er gisteren niet bij was, hebben we toen afgesproken dat zij indien mogelijk vanmorgen zou reageren op die motie. Ik begrijp wel dat het volgende week Prinsjesdag is, maar ik hoop dat de Minister een reactie op die motie kan geven als ze die al heeft. Als dat nu niet kan, zou het ook schriftelijk kunnen.

De voorzitter: U doet allereerst een verzoek aan mij als voorzitter en aan uw collega’s, namelijk om dit kort te kunnen bespreken. Ik stel voor dat wij hierover niet het debat heropenen. Als u en de leden daarmee instemmen, is dat wat mij betreft akkoord. Ik merk voor de Handelingen op dat dit geen precedent schept maar een uitzondering is. De leden staan dit toe omdat wij volgende week Prinsjesdag hebben, gevolgd door twee dagen algemene politieke beschouwingen, waarna er geen stemmingen zullen plaatsvinden. Alleen vandaag zullen dus nog stemmingen plaatsvinden. Vanwege de situatie en de urgentie stel ik voor dat wij dit punt vandaag nog kort meenemen, inclusief de reactie van de Minister, en dat wij dit ook als zodanig in het verslag opnemen zodat duidelijk is dat er een scheiding is tussen het onderwerp dat wij vandaag bespreken, de AVVN-agenda, en het voorstel van de heer Voordewind. Kunnen de leden daarmee akkoord gaan? Ik zie brede instemming, ook van de Minister. Ik dank haar, want van haar vergt dit ook het een en ander. Ik stel voor dat we eerst het verzoek van de heer Voordewind bespreken om te reageren op de motie. Het woord is aan de Minister.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Nieuwsarchief > 2014

december

november

oktober

september

augustus

juli

juni

mei

april

maart

februari

januari