Bijdrage Joël Voordewind aan het voortgezet algemeen overleg Medische zorg voor vreemdelingen (AO d.d. 28/05)

donderdag 19 juni 2014 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Joël Voordewind met de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Teeven van Veiligheid en Justitie en minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport  

Onderwerp:   VAO Medische zorg voor vreemdelingen (AO d.d. 28/05)

Kamerstuk:    19 637

Datum:            19 juni 2014

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Voorzitter. Ik heb twee moties. Ik zal deze voorlezen.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat uitgeprocedeerde vreemdelingen zonder financiële middelen niet de mogelijkheid hebben medicijnen aan te schaffen vanwege de verplichte eigen bijdrage van €5;

van mening dat medicijnen voor iedereen beschikbaar moeten zijn;

verzoekt de regering, de eigen bijdrage voor deze categorie uitgeprocedeerde vreemdelingen te schrappen,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Gesthuizen, Schouw en Voortman. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1859 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Mijn tweede motie gaat over de beschikbaarheid van medische zorg in het land van herkomst.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de IND kijkt naar de beschikbaarheid van medische zorg in het land van herkomst;

overwegende dat de theoretische beschikbaarheid van medische zorg niet redelijkerwijs betekent dat de uitgezette patiënt ook toegang heeft tot die medische zorg;

verzoekt de regering, de toegankelijkheid tot medische zorg in het land van herkomst mee te wegen in de overweging tot uitzetting,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:
Deze motie is voorgesteld door de leden Voordewind, Voortman en Gesthuizen. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 1860 (19637).

De heer Voordewind (ChristenUnie):
Ik moet mevrouw Voortman excuseren. Vandaar dat ik de moties mede namens haar voorlees.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug