Schriftelijke vragen Joël Voordewind over het rapport van Amnesty International Nederland inzake uitzettingen naar Soedan

maandag 07 januari 2019

Schriftelijke vragen Joël Voordewind aan de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid

Kamerstuknr. 2019Z00073

Vraag 1
Kent u het rapport van Amnesty International Nederland van 2 augustus 2018 waarin zorgen worden geuit over eerdere uitzettingen naar Soedan en de signalen die er zijn dat bij eerdere uitzettingen van uitgeprocedeerde asielzoekers naar Soedan sprake is geweest van detentie en marteling?

Vraag 2
Kent u de aanbevelingen die Amnesty International Nederland doet in dit rapport om problemen bij andere uitzettingen naar Soedan te voorkomen? Zo ja, deelt u de mening dat uitzettingen naar Soedan dienen te worden opgeschort totdat aan deze waarborgen bij uitzettingen naar Soedan wordt voldaan?

Vraag 3
Deelt u de mening dat de uitzetting van Ezzedin Rahmatallah Mehimmid niet voldoet aan deze aanbevelingen en dus dient te worden opgeschort?

Meer informatie

« Terug