Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij (SGP) over o.a. het bericht «Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër»

08-06-2018 00:00 08-06-2018 00:00

Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers en Tweede Kamerlid Kees van der Staaij (SGP) aan de Ministers van Justitie en Veiligheid en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de berichten «Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër» en «Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS»

Kamerstuknr. 2018Z10845

Vraag 1
Kent u de berichten «Ander huis gezocht voor bedreigde christelijke Syriër» en «Syrische christen uit Overijssel krijgt dreigbrief, van IS»? 1)

Vraag 2
Op welke wijze wordt gewaarborgd dat burgers, in dit soort situaties, meteen op adequate beveiliging kunnen rekenen?

Vraag 3
In hoeverre zijn meer van dit soort situaties bekend? Bent u bereid dit zorgvuldig te registreren?

Vraag 4
Hoe voorkomt u dat burgers zich, als gevolg van bedreiging en intimidatie, beperken in de vrijheid teneinde hun opvattingen te uiten? Bent u bereid met het oog op het voorkomen van dit risico extra in te zetten op opsporing van daders van bedreiging en intimidatie?

Vraag 5
Bent u bereid te komen tot een gerichte aanpak ter voorkoming van bedreiging en intimidatie uit jihadistische kring, in samenwerking met de lokale overheden? Bent u met het oog daarop eveneens bereid gericht te onderzoeken in hoeverre deze praktijken breder spelen, gelet op eerdere berichtgeving over situaties van bedreiging van ex-moslims? 2)

1) Reformatorisch Dagblad, 7 juni 2018 en 25 mei 2018

2) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2017–2018, nr. 1535

Zie ook

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020