Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers inz. Vaststelling minimale omvang standaard pakket TV

01-11-2012 00:00 01-11-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers inzake Vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen

Onderwerp:   Vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen

Kamerstuk:   33 426

Datum:            1 november 2012

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennisgenomen van de wijziging van de Mediawet 2008 in verband met de verspreiding van televisie- en radio- programmakanalen door middel van omroepnetwerken en omroepzenders en de vaststelling van de minimale omvang van het standaard pakket televisie- en radioprogrammakanalen. Hoewel het belang van vernieuwing van het systeem wordt onderkend, hebben bovengenoemde leden ernstige twijfels bij het opheffen van programmaraden en uitblijven van een geschikt alternatief. Daarnaast zijn er zorgen over de waarborging van de pluriformiteit en de aandacht voor kleinere doelgroepen en kleinere omroepen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke manier door pakketaanbieders ook tegemoet wordt gekomen aan voorkeuren van grotere en kleinere groepen. Hoe wordt voorkomen dat pakketaanbieders uit motieven van marktaandeel- en inkomstenvergrotingen zullen kiezen voor uitsluitend grote zenders om zodoende aan de grootst mogelijke doelgroepen tegemoet te komen? Op welke manier wordt het gevarieerde aanbod gegarandeerd? Op welke wijze worden de belangen van kleine doelgroepen behartigd?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de regering op welke manier contracten tussen omroepen en pakketaanbieders tot stand komen. Kan de regering inzichtelijk maken welke bedragen worden betaald door pakketaanbieders aan omroepen voor doorgifte? Welke bedragen worden betaald voor een doorgiftekanaal naar keuze van de omroep? Kan de regering inzichtelijk maken welke bedragen moeten worden betaald door kleinere omroepen om op een doorgiftekanaal te kunnen komen? Wat is het oordeel van de regering over deze gang van zaken?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe de regering voornemens is te waarborgen dat er een gevarieerd aanbod voor de gehele bevolking is waarbij een variatie aan opvattingen in interesses wordt bestreken. In hoeverre kan ondoorzichtigheid bij de keuze voor de programmering dat de programmaraden wordt verweten, in het huidige stelsel worden voorkomen? Is de regering van plan om pakketaanbieders een vorm van transparantie voor te schrijven?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen wat de overweging van de regering is om niet te kiezen voor aanpassing van het huidig systeem van programmaraden of andere mogelijkheden om waarborging van invloed van de burger te garanderen. Ziet de regering in het feit dat er geschillen ontstaan tussen programmaraad en pakketaanbieder een bevestiging van de noodzaak van een consumenteninbreng op het aanbod? Ziet de regering, bij afschaffing van programmaraden, wellicht wel mogelijkheden tot een onafhankelijk behoefte-onderzoek onder consumenten om zo regionale verschillen tussen zenders beter in kaart te brengen en toe te passen op het aanbod?

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen reactie van de regering op het feit dat ongeveer 34% van de huishoudens niet kiest voor een digitale aanbieder, bijvoorbeeld uit financiële overwegingen. Op welke manier neemt de regering het belang van variatie in het aanbod mee voor analoge televisie? Is het voor de regering acceptabel als dit aanbod voor deze huishoudens uit slechts 15 zenders bestaat?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020