Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over de inzet van paragnosten door de politie

13-11-2012 00:00 13-11-2012 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers over de inzet van paragnosten door de politie

Onderwerp:   De inzet van paragnosten door de politie

Kamerstuk:   2012Z19224

Datum:            13 november 2012

Vraag 1

Kent u het bericht “Onduidelijkheid over inzetten van paragnosten bij politiewerk”? 1)

Vraag 2

Deelt u de mening dat opsporingsonderzoeken zich moeten richten op feiten?

Vraag 3

Waarom is de “Instructie Onorthodoxe Opsporingsmethoden” niet openbaar? Kunt u deze instructie naar de Kamer sturen?

Vraag 4

Deelt u de mening dat een instructie die bij het overgrote deel van de politie onbekend is ook niet kan worden toegepast en dat het hierdoor momenteel mogelijk is dat politiemensen voor onderzoek gebruik maken van paragnosten zonder de daarvoor vereiste toestemming?

Vraag 5

Klopt het dat deze instructie onder onorthodoxe opsporingsmethoden verstaat ‘het horen van getuigen onder hypnose, de “poppenspelmethode”, de leugendetector, de narcoanalyse en de paragnostiek’ en dat deze methoden volgens deze instructie naar de huidige wetenschappelijke inzichten geen zekerheid bieden over de betrouwbaarheid van de resultaten?

Vraag 6

Kunt u aangeven waarom de instructie desondanks het inzetten van paragnosten niet verbiedt?

Vraag 7

Bent u bereid de instructie aan te passen zodat geen gebruik meer wordt gemaakt van methoden waarvan de werkzaamheid naar wetenschappelijk inzicht dubieus is, zoals de inzet van paragnosten, en dit mee te nemen in de politieopleiding zodat verwarring in onderzoeksteams wordt voorkomen en er geen kostbare tijd van deze teams verloren gaat?

1) Trouw, 7 november 2012

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020