Inbreng Segers mbt Voorstel verandering Grondwet: handicap en gerichtheid als non-discriminatiegrond

22-11-2012 00:00 22-11-2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers mbt Voorstel verandering Grondwet: toevoeging handicap en hetero- of homosexuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Onderwerp:               Voorstel van wet van de leden Van der Ham, Van Tongeren en Heijnen houdende verklaring dat er grond bestaat een voorstel in overweging te nemen tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond

Kamerstuk:                32 411

Datum:                        22 november 2012

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het wetsvoorstel tot verandering in de Grondwet, strekkende tot toevoeging van handicap en hetero- of homoseksuele gerichtheid als non-discriminatiegrond. Zij hebben hierover enkele vragen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie delen het belang van een adequate rechtsbescherming van genoemde categorieën.  Deze leden vragen, in navolging van de Raad van State, het verschil tussen het opnemen van genoemde categorieën en het beroep op algemene gronden verder uit te werken. 

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indieners verder in te gaan op de kritiek van de Raad van State dat de grondwet vooral sober van aard dient te zijn.

De leden van de ChristenUnie-fractie vragen de indieners helder uit een te zetten of, en welke, problemen zij voorzien met de nadere invulling van het voorgestelde non-discriminatiegrond van handicap. 

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020