Inbreng Gert-Jan Segers inzake Wijziging Gemeentewet ivm terugbrengen aantal gemeenteraadsleden

donderdag 22 november 2012 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers inzake  Wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Onderwerp:               Wijziging van de Gemeentewet in verband met het terugbrengen van het aantal gemeenteraadsleden tot op het niveau van voor de dualisering van het gemeentebestuur

Kamerstuk:                33 084

Datum:                        22 november 2012

De leden van de ChristenUnie hebben met teleurstelling kennis genomen van het onderhavig wetsvoorstel. Deze leden constateren dat het wetsvoorstel tot doel heeft het aantal gemeenteraadsleden te verminderen.

De leden van de ChristenUnie vragen de indiener wat de overweging is geweest om tegen de achtergrond van decentralisatieproces toch te kiezen voor een vermindering van het aantal raadsleden. Deze leden vragen de indiener kenbaar te maken of hij de toenemende werkdruk die hiermee gepaard gaat niet heeft onderschat. Deze leden vragen de indiener inzichtelijk te maken in hoeverre hij rekening heeft gehouden met het belang van de controlerende taken enerzijds en de toename van het werk anderzijds.  Deze leden vragen de indiener welke gevolgen dit zal kunnen hebben voor de kwaliteit van het werk van het gemeentebestuur.

De leden van de ChristenUnie vragen de indiener hoe deze de ontwikkelingen in toenemende werkdruk van raadsleden beziet in het kader van dit wetsvoorstel. Deze leden vragen waarom wordt gekozen voor een verkleining van de gemeenteraad wanneer een groot deel van de stoppende raadsleden dit doet vanwege de hoge werkdruk en de alsmaar stijgende gemiddelde werktijd. Deze leden vragen de indiener helder aan te geven hoe de verkleining van het aantal raadsleden de werkdruk van de gemeenteraad zal beïnvloeden.

De leden van de ChristenUnie vragen de indiener hoe deze oordeelt over het zeer beperkte draagvlak onder gemeenteraadsleden voor verkleining.

De leden van de ChristenUnie vragen de indiener hoe deze het wetsvoorstel beoordeelt in verhouding tot het belang van het contact tussen raadsleden en burgers. Deze leden vragen de indiener hoe dit zich verhoudt tot onderzoeken die herhaaldelijk aantonen dat raadsleden hier te weinig tijd aan kunnen besteden. Deze leden vragen de indiener kenbaar te maken of het onderhavig wetsvoorstel de afstand tussen bestuur en burger vergroot.

De leden van de ChristenUnie vragen de indiener aan te geven hoe onderhavig  wetsvoorstel de pluriformiteit van de lokale volksvertegenwoordiging waarborgt. Deze leden verzoeken de indiener aan te geven in hoeverre onderhavig wetsvoorstel zorgt voor een minder evenwichtige afspiegeling van de samenleving in de lokale politiek.  

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020