Bijdrage Gert-Jan Segers aan het voortgezet algemeen overleg Politieonderwerpen (AO d.d. 24/01)

31-01-2013 00:00 31-01-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers aan een voortgezet algemeen overleg met minister Opstelten van Veiligheid & Justitie

Onderwerp:   VAO Politieonderwerpen (AO d.d. 24/01)

Kamerstuk:    29 628

Datum:            31 januari 2013

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. Ik heb tijdens het algemeen overleg de suggestie gedaan om onderscheid te maken tussen de hoogte van de eerste en de tweede boete. De minister heeft gezegd dat hij niet kan uitsluiten dat hij de neiging gaat krijgen om daar eens een keer over te gaan nadenken. Ik heb de suggestie heel voorzichtig geformuleerd in een motie vervat. Er wordt gevraagd om een onderzoek naar een eventuele proefperiode. Met die voorzichtigheid lees ik de motie voor.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat de boetes voor verkeersovertredingen in de loop der jaren zijn gestegen onder meer met het oog op de afschrikwekkende werking en de aanpak van veelplegers;

overwegende dat veel weggebruikers vrijwel nooit een verkeersovertreding begaan en de hoogte van de boete voor een incidentele verkeersovertreding steeds vaker wordt bekritiseerd binnen de politie, waardoor het draagvlak voor het uitdelen van verkeersboetes onder druk staat;

overwegende dat met het puntenrijbewijs en het beginnersrijbewijs er een gele kaart is ingevoerd voor zwaardere verkeersovertredingen met betrekking tot inname van het rijbewijs;

overwegende dat voor verkeersboetes de politie alleen de keuze heeft tussen een boete of een waarschuwing en er geen gelekaartoptie is;

verzoekt de regering, te onderzoeken of de boete voor de eerste verkeersovertreding die valt onder de Wet Mulder in een nader te bepalen landelijk vastgestelde proefperiode administratief kan worden verlaagd,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door het lid Segers. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 360 (29628).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020