Inbreng verslag Gert-Jan Segers inzake Wijziging gemeentelijke indeling deel provincie Fryslân

28-02-2013 00:00 28-02-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken inzake Wijziging gemeentelijke indeling provincie Fryslân

Onderwerp:   Wijziging van de gemeentelijke indeling in een deel van de provincie Fryslân

Kamerstuk:    33 496

Datum:            28 februari 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het wetsvoorstel. De leden constateren dat het een vrijwillige samenvoeging van de gemeenten betreft. Genoemde leden stellen vragen bij de grenscorrectie tussen de gemeenten Skarsterlân en Heerenveen en de negatieve financiële prikkel die optreedt bij een herindeling.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het oorspronkelijke herindelingsadvies waarbij de dorpen Haskerdijken en Nieuwebrug deel uit zouden maken van de gemeente De Friese Meren en het latere voorstel tot een grenscorrectie. Genoemde leden zijn niet overtuigd door de overwegingen in de Memorie van Toelichting voor deze grenscorrectie en hebben vragen bij het proces. Deze leden constateren dat er veel bezwaren leven in de betreffende dorpen en dat het voorstel ook een financiële consequentie heeft voor de betrokken gemeenten. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen de minister om de gevolgde procedure te beschrijven, te vergelijken met de reguliere procedure en hierbij tevens in te gaan op het aspect dat dit gedeelte van het proces niet van onderaf gevoerd is.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat de nieuw te vormen gemeente De Friese Meren een lagere uitkering zal ontvangen uit het Gemeentefonds, zowel door de vermindering van het basisbedrag als de vermindering van de uitkering voor IJsselmeergemeenten. Deze leden zijn van mening dat het een negatieve prikkel is voor gemeenten die zelf het besluit nemen tot samenvoegen en zij vragen de minister om een reactie. Daarbij verzoeken zij de minister om tevens in algemene zin om een bredere visie te geven op de negatieve financiële prikkel voor gemeenten die een samenvoeging overwegen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020