Bijdrage Gert-Jan Segers plenair debat Samenvoeging gemeenten Alphen a/d Rijn, Boskoop en Rijnwoude

24-04-2013 00:00 24-04-2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers aan een plenair debat met minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Onderwerp:   Samenvoeging van de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude

Kamerstuk:    33 482

Datum:            24 april 2013

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. De gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop en Rijnwoude stonden bij aanvang niet te trappelen bij de beoogde samenvoeging. Toen wij wat rondbelden bij fracties in die buurt, zei een van de bij de besluitvorming betrokken raadsleden: als wij alles van tevoren hadden geweten, hadden wij niet voorgestemd. De zo geroemde vrijwilligheid moet dus niet voetstoots worden aangenomen op basis van raadsstemmingen.

Voor mijn fractie resteert het beeld dat de gemeenten bij de start van de samenwerking niet juichten, maar nu constateren dat zelfstandig blijven geen optie is en het inslaan van een ander traject niet meer gewenst is. Het draagvlak in de gemeenten verschilt, maar men wil nu vooral de energie gebruiken om het beste ervan te maken. Dat is zeer te prijzen. Het is aan het nieuwe gemeentebestuur om die energie goed te benutten. De nieuwe gemeente is prachtig gelegen en kan het Groene Hart groen houden. Diverse dorpen zijn bezorgd over het behoud van hun identiteit en zij vragen zich af of de economische vitaliteit in de kernen genoeg in beeld blijft. De nieuwe gemeente zal daar werk van moeten maken. Ik wens de nieuwe raad en het nieuwe college daarbij graag alle goeds toe.

Welk beeld heeft de minister van het handelen van de provincie bij deze herindeling, ook in bredere zin? Ook in zijn visiedocument Besturen in samenhang, dat wij aanvankelijk vanavond zouden bespreken, maar op een later moment aan de orde zal komen, gaat het daarover. Wij krijgen dit signaal vaker. De minister wil meer slagkracht voor de provincie aan het eind van het traject, maar dat levert soms klachten op bij lokale bestuurders, want het maakt de procedures soms wat weinig transparant. Mocht de minister dat erkennen, dan ben ik benieuwd wat hij daarmee zal doen.

Gelet op de huidige stand van zaken wil de ChristenUnie-fractie deze samenvoeging niet blokkeren. Wij zullen derhalve het voorstel steunen.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.


« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020