Inbreng schriftelijk overleg Gert-Jan Segers Informatie over onderzoek parallelle gemeenschappen Nl

dinsdag 09 april 2013 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Informatie over het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland

Kamerstuk:    2013Z06397

Datum:            9 april 2013

Vragen en opmerkingen van de leden van de ChristenUnie-fractie

De leden van de ChristenUnie-fractie bedanken de minister voor het verduidelijken van het onderzoek naar parallelle gemeenschappen in Nederland. Zij hebben hierover enkele opmerkingen en vragen.

26. De leden van de ChristenUnie-fractie llezen in de brief dat het onderzoek zich in eerste instantie zal richten op Turkse stromingen en organisaties, waaronder de Suleymanci beweging, Milli Görüs en Diyanet. Er wordt onderzocht in hoeverre de integratie van Turkse Nederlanders door deze stromingen en organisaties wordt beïnvloed. Ook zal gekeken worden naar de doelstellingen, activiteiten en financiering van de betrokken stromingen en organisaties. Deze leden merken op dat het bekend is dat de overheden van Turkije en Marokko (financiële) relaties onderhouden met moskeeën in Nederland. Zo betaalt het Turkse ministerie van Godsdienstzaken het salaris van imams gelieerd aan Diyanet-moskeën. Eerder is gebleken dat financiële beïnvloeding de vorm aan kan nemen van het stellen van condities aan de bijdrage en/of het opeisen van permanente invloed, bijvoorbeeld in de vorm van een bestuurspositie of zeggenschap over de samenstelling van het bestuur. Bijvoorbeeld rond de bouw van de Westermoskee door de Amsterdamse Milli Görüs en rondom de financiering van de Rotterdamse Essalam moskee (zie brief van 16 maart 2009, kenmerk 2009–0000134308). In hoeverre is er recent sprake van beïnvloeding van het beleid en de organisatie?

27. Is het mogelijk om met het onderzoek niet alleen de vraag te beant-woorden in hoeverre deze Turkse stromingen en organisaties van invloed zijn op integratie van Turkse Nederlanders, maar ook in hoeverre en in welke mate deze Turkse stromingen en organisaties door overheden van Turkije en Marokko worden beïnvloed?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020