Bijdrage Gert-Jan Segers aan het voortgezet algemeen overleg Toekomstverkenning publieke omroep

donderdag 04 juli 2013 00:00

Bijdrage van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers met de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aan een voortgezet algemeen overleg met staatssecretaris Dekker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Onderwerp:   VAO Toekomstverkenning publieke omroep (AO d.d. 26/6)

Kamerstuk:    32 827

Datum:            4 juli 2013

De heer Segers (ChristenUnie):

Voorzitter. We hebben een goed overleg gehad en we zien uit naar de bevindingen en het rapport van de commissie die naar de verkenningen gaat kijken van de Raad voor Cultuur. Daarbij willen wij graag de volgende motie meegeven.

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat er een toekomstverkenning komt naar de functies en taken van de publieke omroep binnen een veranderend medialandschap;

constaterende dat binnen de toekomstverkenning brede waarden van de publieke omroep worden veiliggesteld; onafhankelijkheid, pluriformiteit, kwaliteit en toegankelijkheid van aanbod;

verzoekt de regering, de opdracht zo te formuleren dat ook de waarde van een extern pluriform bestel in de toekomstverkenning zal worden betrokken,

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter:

Deze motie is voorgesteld door de leden Segers, Klein en Heerma. Naar mij blijkt, wordt de indiening ervan voldoende ondersteund.

Zij krijgt nr. 53 (32827).

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020