Inbreng Gert-Jan Segers tbv Wijziging van de Kieswet tbv algemeen bestuur waterschap en prov. staten

17-10-2013 00:00 17-10-2013 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken ten behoeve van een Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet

Onderwerp:   Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen)

Kamerstuk:    33 719

Datum:            17 oktober 2013

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben kennis genomen van het voorstel tot Wijziging van de Kieswet en de Waterschapswet ten behoeve van gecombineerde verkiezingen van vertegenwoordigers voor de ingezetenen in het algemeen bestuur van het waterschap en de verkiezingen voor de provinciale staten (Wet aanpassing waterschapsverkiezingen).

Deze leden onderschrijven de keuze tot het houden van directe verkiezingen middels een stembusgang. Zij onderschrijven eveneens de keuze om de waterschapsverkiezingen te integreren in de Kieswet en zien de meerwaarde van gecombineerde verkiezingen. De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben echter ook enkele vragen bij dit wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie merken op dat de meeste argumenten die pleiten voor een combinatie met de provinciale verkiezingen ook opgeld doen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Deze leden zien de voordelen van de huidige keuze benoemd, maar zij wensen een toelichting op de redenen waarom niet gekozen is voor een combinatie met de gemeenteraadsverkiezingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen op welke termijn de keuze van het regeerakkoord, namelijk een integratie van de waterschappen met de landsdelen zijn beslag zal krijgen. Deze leden ondersteunen de keuze van het regeerakkoord niet, zij vinden bovendien dat het huidige wetsvoorstel geen recht wordt gedaan indien alle aanpassingen slechts eenmaal benut gaan worden, namelijk alleen bij de eerstvolgende waterschapsverkiezingen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vinden het waardevol dat groeperingen met een aanwijsbaar belang een eigen plek hebben in het waterschapsbestuur. Zij zijn op dit moment niet bekend met groeperingen die geregistreerd staan met een aanwijsbaar belang, maar inmiddels niet meer voldoen aan dit vereiste. Deze leden constateren echter dat de Raad van State op deze mogelijkheid wijst. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen hoe wordt voorkomen dat het aanwijsbaar belang ter discussie komt te staan doordat een groepering die geen aanwijsbaar belang meer heeft, deel uit kan blijven maken van het bestuur. Deze leden vragen welke titel er is om de registratie van een dergelijke groepering te beëindigen.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat het pleidooi van de VNG tot de invoering van nieuwe stembiljetten niet wordt overgenomen omdat het onderzoek naar het elektronisch stemmen voorrang wordt gegeven. Deze leden vragen of het uitstel van het rapport van de Commissie onderzoek elektronisch stemmen, leidt tot wijziging van inzicht. De leden van de fractie van de ChristenUnie zouden het betreuren als in deze het betere de vijand van het goede wordt en dat door het wachten op het elektronisch stemmen, tussentijdse verbeteringen niet mogelijk zijn.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020