Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers e.a. over het ontslag van de klokkenluider moskee-internaten

31-10-2013 00:00 31-10-2013 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het lid Van Raak (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid  

Onderwerp:   Het ontslag van de klokkenluider moskee-internaten

Kamerstuk:    2013Z20782

Datum:            31 oktober 2013

Vraag 1

Bent u bekend met het bericht «Klokkenluider moskee-internaten ontslagen»? 1)

Vraag 2

Waarom is deze werknemer ontslagen?

Vraag 3

Heeft deze werknemer te goeder trouw en naar behoren een melding gemaakt van de misstanden in de moskee-internaten?

Vraag 4

Hoe beoordeelt u dit ontslag in de lijn van het voorstel van wet van de leden Van Raak, Fokke, Schouw, Voortman, Segers, Ouwehand en Klein houdende de oprichting van een Huis voor klokkenluiders? 2) Had deze werknemer bij het nog op te richten Huis voor klokkenluiders een melding kunnen maken van de misstanden en daardoor rechtsbescherming kunnen krijgen en niet ontslagen hoeven worden?

Vraag 5

Heeft de gemeente conform de huidige regeling voor klokkenluiders gehandeld?

Vraag 6

Bent u bereid hierover een gesprek aan te gaan met gemeente Rotterdam?

1) 30 oktober 2013 http://www.nu.nl/binnenland/3614958/klokkenluider-moskee-internaten-ontslagen.html

2) Wet Huis voor klokkenluiders (Kamerstukken 33 258)

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020