Inbreng schriftelijk overleg Gert-Jan Segers inzake de initiatiefnota van het lid Recourt: “De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht”

05-02-2015 00:00 05-02-2015 00:00

Inbreng schriftelijk overleg van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie met betrekking tot een initiatiefnota van het Lid Recourt

Onderwerp:   Initiatiefnota van het lid Recourt: “De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht”

Kamerstuk:    34 093

Datum:           5 februari 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling  kennis genomen van de Initiatiefnota van het lid Recourt: “De toepassing van herstelbemiddeling binnen het strafrecht”. Deze leden delen de wens van de indiener om de mogelijkheden van herstelbemiddeling verder te benutten, zodat de positie van het slachtoffer verbeterd wordt, maar ook die van daders in een duurzamer perspectief komt te staan. Deze leden complimenteren de indiener met zijn veelomvattende nota en zien het als een goede basis voor verder debat.

De leden van de fractie van de ChristenUnie overwegen dat herstelbemiddeling in alle fasen van het strafproces meerwaarde kan hebben. Zij vragen naar de visie van de indiener op dit punt en in het bijzonder waar het gaat om de fase rond het einde van detentie (onder de noemer ‘herstelgerichte detentie’). Zij zien bijvoorbeeld mogelijkheden rondom het ‘bemiddelen’ bij allerlei voorwaarden rond locatie- en contactverboden tussen partijen waardoor de kans op nakoming wellicht vergroot zou kunnen worden en merken daarbij op dat dit natuurlijk alleen mogelijk is indien bij beide partijen de vrijwillige bereidheid hiertoe aanwezig is.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hechten groot belang aan het goed informeren van partijen zodat zij zelf een onderbouwde keuze kunnen maken voor herstelbemiddeling. Zij delen de mening van de indiener dat de voorlichting verbeterd moet worden en vragen hoe hij wil voorkomen dat partijen uiteindelijk worden overgeleverd aan de mening van professionals of vrijwilligers die beoordelen of iets ‘wel of niet goed’ is voor slachtoffer en/of verdachte/dader is.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of de indiener nog overweegt om een aanvulling te doen op voorliggende nota vanuit het perspectief van de dader. Zij kunnen zich bijvoorbeeld voorstellen dat vermindering van recidive een argument kan zijn om vaker herstelbemiddeling toe te passen. Zij vragen of de indiener bekend is met wetenschappelijke inzichten of goede voorbeelden elders omtrent dit perspectief.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020