Inbreng verslag (wetsvoorstel) Gert-Jan Segers ten behoeve van een wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

05-02-2015 00:00 05-02-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers ten behoeve van een wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur

Onderwerp:   Wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik

Kamerstuk:    34 106

Datum:           5 februari 2015

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben met belangstelling kennis genomen van het wetsvoorstel dat strekt tot wijziging van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) in verband met aanvullingen ter voorkoming van misbruik. Deze leden ondersteunen de stelling dat misbruik moet worden aangepakt maar stellen vragen over de proportionaliteit en de neveneffecten van voorliggend wetsvoorstel.

De leden van de fractie van de ChristenUnie constateren dat er verdeeldheid blijft bestaan over de omvang van het Wob-misbruik. Zij vragen om recente cijfers in dezen, zodat beter kan worden afgewogen of het huidige voorstel proportioneel is. De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen of er niet een specifieker profiel is te krijgen van het Wob-misbruik, waardoor de werking van het wetsvoorstel niet een beperking betekend voor alle verzoekers.

De leden van de fractie van de ChristenUnie kunnen dit wetsvoorstel niet los zien van het wetsvoorstel Wet Open Overheid van de leden Voortman en Schouw. Zij vragen naar de voornemens van het kabinet omtrent het beter laten functioneren van de Wet openbaarheid van bestuur en wijzen daarbij naar de praktijk in Scandinavië.

De leden van de fractie van de ChristenUnie zien dat verschillende geconsulteerde instellingen alternatieven aanreiken die behulpzaam zijn voor een goede en beoogde werking van de Wob. Zij noemen als voorbeeld de suggestie van een Wob- formulier door de Nederlandse Orde van Advocaten en de Raad voor de Rechtspraak en vragen waarom deze alternatieven niet grondiger worden gewogen. Zij vragen bovendien of dergelijke alternatieven wel voor de langere termijn in beeld zijn  en hoe wordt onderzocht of dit op een later moment mogelijk gemaakt kan worden.

De leden van de fractie van de ChristenUnie hebben zorgen dat de gang naar de bestuursrechter een te hoge (financiële) drempel zal zijn voor verzoekers. Zij vragen hoe is onderbouwd dat dit niet het geval zal zijn en wijzen specifiek naar de reacties in de consultatie door de verschillende belangenbehartigende verenigingen in de journalistiek.

De leden van de fractie van de ChristenUnie vragen naar de visie van het kabinet op het verdrag van Tromsø en de verhouding van dit verdrag tot het huidige wetsvoorstel.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020