Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over het bericht "Utrecht vreest komst Belgische martelsjeik"

09-04-2015 00:00 09-04-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en het Lid Oskam (CDA) aan de minister en staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Het bericht «Utrecht vreest komst Belgische martelsjeik»

Kamerstuk:    2015Z06418

Datum:           9 april 2015

Vraag 1

Heeft u kennisgenomen van het bericht «Utrecht vreest komst Belgische martelsjeik»? 1)

Vraag 2

Deelt u de bezorgdheid in Utrecht?

Vraag 3

Is de openbare orde in deze casus in het geding?

Vraag 4

Zijn de personen uit het artikel visumplichtig? Zo ja, hebben zij een visum gekregen?

Vraag 5

Hoe staat het met het voornemen om een zwarte lijst aan te leggen van haatpredikers? Staan de personen uit het artikel op een dergelijke zwarte lijst?

Vraag 6

Overweegt u een zwarte lijst van haatpredikers uit landen van waaruit mensen zonder visum naar Nederland kunnen afreizen?

Vraag 7

Is er contact geweest met België, Marokko of een ander land naar aanleiding van de komst van deze personen?

Vraag 8

Kan een strafrechtelijke veroordeling in een Europees land vanwege een delict verwant aan haat zaaien reden zijn om iemand de toegang tot Nederland te weigeren?

Vraag 9

Welke mogelijkheden heeft u of hebben gemeenten in algemene zin om niet-visumplichtige niet-Nederlandse haatpredikers afkomstig uit Europa en de Verenigde Staten te weren?

Vraag 10

In hoeverre werkt u in algemene zin samen met regeringen van andere Europese landen en de Verenigde Staten om de activiteiten van haatpredikers te monitoren?

Vraag 11

Welke rol speelt de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD) bij het monitoren van haatpredikers uit Europa en de Verenigde Staten? Kunt u de kamer hierover, desnoods vertrouwelijk, informeren?

Vraag 12

Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?

Toelichting: Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 8 april 2015 (vraagnummer 2015Z06335), De Graaf en Wilders (beiden PVV), ingezonden 8 april 2015 (vraagnummer 2015Z06336), Van der Staaij (SGP), ingezonden 8 april 2015 (vraagnummer 2015Z06338).

1) http://www.telegraaf.nl/binnenland/23897789/__Utrecht_vreest_martelsjeik__.html   

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020