Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers e.a. over het bericht dat een omstreden sjeik naar Eindhoven komt

29-04-2015 00:00 29-04-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie en de leden Potters (VVD), Oskam (CDA) en Karabulut (SP) aan de ministers van Veiligheid en Justitie, van Buitenlandse Zaken en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Onderwerp:   Het bericht dat een omstreden sjeik naar Eindhoven komt

Kamerstuk:    2015Z08011

Datum:           29 april 2015

Vraag 1

Bent u op de hoogte van de komst van sjeik Aaid al-Qarni naar Nederland? 1)

Vraag 2

Heeft deze sjeik een visum ontvangen? Zo ja, is die beslissing rechtmatig genomen? Op welke gronden? Is er afstemming geweest tussen het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar aanleiding van de visumaanvraag? Zo ja, welke en wat waren de conclusies? Ben u bereid het visum in te trekken?

Vraag 3

Is de openbare orde in deze casus in het geding? Zo ja, op welke wijze? Zo nee, waarom niet?

Vraag 4

Heeft u overleg gehad met de burgemeester van Eindhoven over deze casus? Zo ja, waarover? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5

Klopt het dat Sjeik Aaid al-Qarni een inreisverbod heeft voor de Verenigde Staten en Frankrijk?

Vraag 6

Is er contact geweest met de Verenigde Staten of Frankrijk over of naar aanleiding van de komst van deze sjeik? Zo ja, heeft dat contact aanleiding gegeven tot concrete maatregelen?

Vraag 7

Wordt informatie over personen met een inreisverbod tussen Nederland en andere landen uitgewisseld? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat wordt met deze informatie gedaan?

Vraag 8

Is de lokale islamitische gemeenschap die deze sjeik heeft uitgenodigd gewezen op het feit dat deze sjeik een inreisverbod heeft in twee verschillende landen? Is er op een andere wijze contact geweest met deze gemeenschap en zo ja, waarover?

Vraag 9

Kunt u in algemene zin aangeven welke mogelijkheden u heeft om een inreisverbod op te leggen aan personen? Bent u bereid, in navolging van de Verenigde Staten en Frankrijk, een inreisverbod in te stellen voor sjeik Aaid al-Qarni?

Vraag 10

Welke mogelijkheden heeft u om via de visumplicht op te treden tegen de verheerlijking van geweld door predikers?

Vraag 11

Welke mogelijkheden heeft u om sjeiks die de gewelddadige jihad verheerlijken te weren?

Vraag 12

Is de database met haatpredikers al operationeel? Zo ja, sinds wanneer, zo nee waarom niet?

Vraag 13

Hoeveel mensen staan gesignaleerd in deze database?

Vraag 14

Kunt u deze vragen met spoed beantwoorden?

Toelichting:

Deze vragen dienen ter aanvulling op eerdere vragen terzake van de leden Van Klaveren en Bontes (beiden Groep Bontes/Van Klaveren), ingezonden 29 april 2015 (vraagnummer: 2015Z07931), De Graaf en Wilders (beiden PVV), ingezonden 29 april 2015 (vraagnummer: 2015Z07937) en het lid Van der Staaij (SGP), ingezonden 29 april 2015 (vraagnummer: 2015Z07938).

1) http://www.nu.nl/binnenland/4039199/omstreden-sjeik-conferentie-in-eindhoven.html

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

 

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020