Schriftelijke vragen Gert-Jan Segers over het bericht dat er te weinig geld is voor opvang loverboyslachtoffers in verband met toename problematiek

05-06-2015 00:00 05-06-2015 00:00

Schriftelijke vragen van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie aan de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie

Onderwerp:   Het bericht dat er te weinig geld is voor opvang loverboyslachtoffers in verband met toename problematiek

Kamerstuk:    2015Z10409

Datum:           5 juni 2015

Vraag 1

Kent u het bericht «Onvoldoende opvang voor slachtoffers van loverboys»? 1)

Vraag 2

Wat vindt u ervan dat de gespecialiseerde opvanghuizen van Fier in Leeuwarden en Rotterdam een wachtlijst hebben?

Vraag 3

Bent u het ermee eens dat de opvang van slachtoffers van loverboys hoog specialistische hulp is, die niet ambulant of in niet-gespecialiseerde voorzieningen kan worden geboden?

Vraag 4

Wat vindt u ervan dat als gevolg van de wachtlijsten bij Fier, slachtoffers van loverboys het risico lopen om vanuit ambulante zorg of vanuit een niet-gespecialiseerde voorziening terug te vallen in een situatie van gedwongen prostitutie?

Vraag 5

Wat veroorzaakt de wachtlijsten naar uw mening?

Vraag 6

Hoe konden deze wachtlijsten ontstaan ondanks de gemaakte afspraken in het Landelijk Transitiearrangement?

Vraag 7

Bent u bereid het gesprek aan te gaan met Fier Fryslân en de betrokken gemeenten om te kijken hoe deze problemen ondervangen kunnen worden?

1) Nederlands Dagblad, donderdag 4 juni 2015, pagina 4.

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020