Inbreng Gert-Jan Segers ten behoeve van Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek, Huisvestingswet 2014 en Woningwet

15-07-2015 00:00 15-07-2015 00:00

Inbreng verslag (wetsvoorstel) van ChristenUnie Tweede Kamerlid Gert-Jan Segers als lid van de algemene commissie voor Wonen en Rijksdienst ten behoeve van een wijziging in Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek en enige wetten

Onderwerp:   Wijziging Boek 7 Burgerlijk Wetboek, Huisvestingswet 2014 en Woningwet

Kamerstuk:    34 156          

Datum:           15 juli 2015

Inleiding

De leden van de ChristenUnie-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van het initiatiefwetsvoorstel van het lid Schouten dat beoogd het toetreden van jongeren tot de gereguleerde huurmarkt te vergemakkelijken door het aanbieden van tijdelijke huurcontracten. Zeker in gebieden met schaarste kan dit de positie van jongeren op de woningmarkt versterken en kan het ook leiden tot nieuw aanbod voor deze doelgroep. Genoemde leden vinden het voorstel goed aansluiten bij de reeds bestaande campuscontracten en zijn blij dat gekozen is voor een zorgvuldige invoer door een goede borging in het lokale woonbeleid, het behoud van inschrijfduur, de mogelijkheid tot verlenging van de huurtermijn en de voorgestelde evaluatie. Wel hebben deze leden nog enkele vragen.

Aanbod voor jongeren op de woningmarkt

Genoemde leden constateren dat ook waar tekorten zijn aan sociale huurwoningen er de afgelopen jaren ook sociale huurwoningen zijn verkocht en geliberaliseerd. Hoe verhoudt dit zich tot dit wetsvoorstel dat juist meer ruimte wil creëren voor jongeren op de markt voor sociale huurwoningen? Ook vragen deze leden hoe wordt voorkomen dat er naast het aanbod van tijdelijke huurcontracten geen ander aanbod is van vaste huurcontracten voor jongeren.

Ook vragen deze leden hoe kan voorkomen worden dat jongeren te maken krijgen met elkaar opvolgende tijdelijke contracten, zoals campuscontract, jongerencontract en mogelijke nieuwe tijdelijke contracten (volgens het wetsvoorstel dat minister Blok in voorbereiding heeft)? Genoemde leden vragen in dit kader nader in te gaan op de verschillende opties die jongeren hebben na afloop van een tijdelijk contract.

Verlenging van het jongerencontract

Het wetsvoorstel voorziet in de mogelijkheid van eenmalige verlenging van het huurcontract met 2 jaar zodat er in totaal 7 jaar de tijd is om een andere sociale huurwoning te vinden. Deze verlenging vindt onder andere zijn grondslag in de omstandigheid dat bij het opzeggen van het jongeren-contract niet als voorwaarde geldt dat de huurder vervangende woonruimte kan verkrijgen. Genoemde leden vragen waarom deze optie dan ook niet wordt geboden bij het campuscontract waarvoor ook de voorwaarde voor vervangende woonruimte niet geldt.

Uitwisselbaarheid doelgroepen

De doelgroepen studenten en jongeren worden uitwisselbaar als doelgroep voor de woningen die bestemd zijn voor campuscontracten en jongerencontracten. Hoe moet dit in de praktijk gaan werken? Mag een jongere wiens campuscontract afloopt, daarna voor dezelfde woning een tijdelijk jongerencontract krijgen?

Evaluatie

In het wetsvoorstel is een evaluatiebepaling opgenomen. De wet wordt binnen vijf jaar geëvalueerd op doeltreffendheid en de effecten. Op deze wijze kunnen de effecten van de wet op de voet worden gevolgd. Genoemde leden vragen of deze effecten na 5 jaar al voldoende zichtbaar zijn? Is het de bedoeling in deze evaluatie ook te kijken naar het effect op de beschikbaarheid van woningen voor deze doelgroep?

Voor meer informatie: www.tweedekamer.nl.

« Terug

Archief

« Vorige Volgende »

september 2021

juni

mei

april

februari

december 2020